Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 169019018, Nejvyšší podání 402.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Rodinný dům Mikulášovice

Rodinný dům

ID
169019
Číslo jednací
169019
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-02-12 14:00:00
Ukončení dražby
2020-02-12 15:35:01
Odhadní cena
350.000 CZK
Nejnižší podání
175.000 CZK
Minimální příhoz
3.000 CZK
Jistota
30.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc.č. st. 1230- zastavěná plocha a nádvoří (210 m2), součástí je stavba: Mikulášovice č. p. 992, rodinný dům, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 1230 - pozemek parc.č. 300/1- trvalý travní porost (237 m2) - pozemek parc.č. 300/2- zahrada (398 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, na listu vlastnictví č. 415 pro katastrální území Mikulášovice

Rodinný dům byl postaven jako samostatný objekt a má celkem 2 nadzemní podlaží. Dům je celkově podsklepený, je zde půda a je zde vybudováno obytné podkroví. Objekt byl postaven odhadem v roce 1930. Základy jsou betonové, objekt je cihlové konstrukce, tloušťka stěn je 45 cm a stropy jsou z trámové s povalem, v I. PP jsou cihelné klenby. Objekt má sedlovou střechu, střešní krytina je tvořena eternitovými šablonami a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky jsou vápenocementové a stavba není zateplena. Dispozičně je dům řešen jako 4+1. Podlahová plocha činí 113,86 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 155,86 m2. Vnitřní omítky jsou vápenocementové. Jsou zde špaletová okna. Obytné prostory jsou orientovány na sever, jih, západ. V koupelně se nachází klasická vana, umyvadlo a na WC v mezipatře je klasická toaleta. Jsou zde použity tyto dveře: dřevěné plné, dřevěné prosklené, mají dřevěné zárubně, místy ocelové (v I. NP). Vchodové dveře jsou dřevěné. Vybavení kuchyně: kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů, sporák chybí. V objektu není použita osvětlovací technika. V obytných místnostech je podlaha řešena: cementový potěr, prkenná podlaha, kuchyně má na podlaze lino, v koupelně je položena keramická dlažba a chodba má na podlaze teraco. V domě je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V, přípojka zdroje elektrického proudu je odpojena. Zdrojem vody je: místní zdroj (společná studna) na sousedícím pozemku, který však není v současnosti připojen. Dům je pravděpodobně napojen na jímku a zemní plyn není zaveden. Řešení vytápění v domě: původně kotel na tuhá paliva, který chybí a byly zde použity závěsné radiátory, které též chybí. Dům nemá zdroj teplé vody. Stěny objektu jsou z kvalitního zdiva bez vad, střecha je v okrajích poškozena, špaletová okna vykazují známky poškození, podlahy jsou zastaralé, objekt je v dezolátním stavu, avšak příhodný pro rekonstrukci. Na pozemku, který náleží k objektu, je několik kusů okrasných dřevin a již větší nálety. Pozemek byl oplocen dřevěným plotem, který je v současnosti v dezolátním stavu. Sklon pozemku je mírně svažitý. K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Jsou zde dobré parkovací možnosti přímo u objektu.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci