Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 167019004, Nejvyšší podání 1.515.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Dům Dubí- Pozorka

Činžovní dům

ID
167019
Číslo jednací
167019
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-01-29 14:15:00
Ukončení dražby
2020-01-29 17:05:05
Odhadní cena
1.060.000 CZK
Nejnižší podání
742.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
110.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc. č. 69- zastavěná plocha a nádvoří (198 m2), součástí je stavba: Pozorka, č.p. 96, bydlení, stavba stojí na pozemku parc. č. 69 - pozemek parc. č. 70/1- zahrada (1349 m2) včetně součástí a příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 1909 pro katastrální území Dubí- Pozorka

Bytový dům č.p. 96 je samostatně stojící, podsklepený, se dvěma nadzemními podlažími, je součástí pozemku čís. Parcely 69, k.ú. Dubí - Pozorka. Z hlediska ocenění jde o budovu typu K - Domy vícebytové netypové, sedlovou střechou a s půdou. Dům má 1 podzemní podlaží (1. PP), dvě nadzemní podlaží - přízemí (1. NP), 1. patro (2. NP) a půda. V domě je chodba, schodiště, a původně 4 bytové jednotky, záchod s koupelnou byl společný vždy pro dvě BJ na patře. V současné době nelze přesně definovat uspořádání jednotlivých bytových jednotek a místností v nich, všude se nachází velké množství odpadků, některé místnosti nebyly přístupné. Svislé nosné konstrukce domu jsou zděné v kombinaci kámen cihla, bez izolací proti zemní vlhkosti, střecha je sedlová s vaznicovým krovem, s pálenou krytinou, klempířskými prvky jsou neúplné, stropy nad podzemním podlažím jsou nespalné, ostatní jsou dřevěné trámové podhledem, schody jsou betonové, na půdu dřevěné, okna jsou původní dřevěná, dveře jsou dřevěné náplňové osazené do dřevěných zárubní, podlahy jsou převážně prkenné, teracové, vnitřní omítky jsou vápenné štukové, vnější omítky jsou hrubé. Dům má vnitřní rozvod el. proudu o napětí 220 V, rozvod vody studené, rozvod kanalizace, koupelna je vybavena umývadlem, vanou, a záchodem. Dům pochází odhadem z období kolem roku 1930, jeho stáří je přibližně 90 let. Stavební stav domu je velmi zanedbaný, podprůměrně udržovaný, dlouhodobě neobývaný, neobyvatelný. Dům vykazuje známky chybějící zemní izolace, na obvodových zdech je viditelná vzlínající vlhkost, většina konstrukcí a vybavení je původní, či jinak poničená, zanesená velkým množstvím odpadků, všechna okna v domě mají rozbité skelní výplně, jsou otevřená či jinak poničená, hlavní vstupní dveře domu mají poškozený zámek, dům je volně přístupný, nezajištěný.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci