Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 164019001, Nejvyšší podání 180.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemky Martiněves u Libochovic

Pozemek

ID
164019
Číslo jednací
164019
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-01-22 14:30:00
Ukončení dražby
2020-01-22 15:15:05
Odhadní cena
265.000 CZK
Nejnižší podání
133.000 CZK
Minimální příhoz
3.000 CZK
Jistota
35.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc.č. 674- orná půda (4284 m2) - pozemek parc.č. 1425/48- orná půda (4197 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 74 pro katastrální území Martiněves u Libochovic

Pozemky slouží k zemědělským účelům, celková rozloha je 8.481 m2. Dle územního plánu jsou pozemky regulovány jako -plochy zemědělské - orná půda. Na pozemcích nejsou trvalé porosty a jsou bez oplocení. Samotné pozemky jsou rovinaté. Přístup k pozemkům je bezproblémový po nezpevněné obecní cestě. Pozemek je p.č. 674 je umístěn v severní části k.ú. obce a p.č. 1425/48 v západní části.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci