Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 163019006, Nejvyšší podání 900.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Rodinný dům Martiněves u Libochovic

Rodinný dům

ID
163019
Číslo jednací
163019
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-01-29 14:00:00
Ukončení dražby
2020-01-29 15:00:09
Odhadní cena
900.000 CZK
Nejnižší podání
450.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
90.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc. č. st. 69- zastavěná plocha a nádvoří (721 m2), součástí je stavba: Martiněves, č.p. 15, rod.dům, stavba stojí na pozemku parc. č. st. 69 - pozemek parc.č. 7- ostatní plocha (174 m2) včetně součástí a příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 74 pro katastrální území Martiněves u Libochovic

Rodinný dům byl původně postaven počátkem 20 st. jako tradiční RD s hospodářskou částí (chlévy). V 70. letech 20 st. byla hospodářská část ubourána a na jejím půdoryse byla vystavěná nová část RD. Tato další část byla dlouhodobě využívána k bydlení, avšak k finálnímu dokončení nedošlo. Jedná se o samostatný objekt a má celkem 2 nadzemní podlaží. Dům má částečné podsklepení, které bývalo v původní hospodářské části (dnes tak leží pod novější částí RD), v původní části RD je půda a obytné podkroví. Základy v dostavované části RD má betonové izolované, v původní jsou smíšené, objekt je cihlově kamenné konstrukce v původní části. Nová část byla dostavěna z škvárovobetonových tvárnic, tloušťka stěn je 30 cm. Stropy jsou v nové části z hurdisek, železobetonové monolitické. Střecha je na novější části rovná. Ve staré části je střecha sedlová. Střešní krytinu tvoří živičná lepenka, na původní střeše je pálená taška a klempířské prvky jsou pozinkované. Dům je v novější části bez vnějších omítek a stavba není zateplena. Podlahová plocha činí 214,70 m2. Podlahová plocha vč. Příslušenství činí 272,50 m2. Vnitřní omítky jsou vápenocementové. Jsou zde zdvojená dřevěná okna. Obytné prostory mají orientaci na východ. V koupelně, která je ve špatném stavu, se nachází klasická vana, umyvadlo a WC je vybaveno klasickou toaletou. Jsou zde použity tyto dveře: dýhované plné, dýhované prosklené, mají ocelové zárubně a vchodové dveře jsou dřevěné. V kuchyni je instalována kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů. V domě je použita tato osvětlovací technika: lustry, ve většině chybí. V obytných místnostech je podlaha řešena: převážně cementový potěr, lino, v kuchyni je podlaha řešena: cementový potěr, lino, v koupelně jsou podlahy tvořeny cementovým potěrem a v chodbě je na podlaze cementový potěr. Ostatní místnosti mají na podlaze cementový potěr. Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a dodávky zajišťuje rozvodná síť elektrického proudu (v současnosti odpojeno). Zdrojem vody je vodovod, Odpad: jímka, veřejná kanalizace před domem je nepřipojená a zemní plyn není zaveden. Řešení vytápění v domě: kotel na tuhá paliva, kamna a jsou zde použity závěsné radiátory. V domě byl pro ohřev vody využíván bojler. Stěny vykazují známky poškození, střecha vykazuje známky poškození, okna v objektu mají podstandardní provedení, podlahy v domě jsou zastaralé, vybavení je v dezolátním stavu a rozvody jsou v dezolátním stavu. Rodinný dům je delší dobu neobývaný, neudržovaný, s odpadky. Rodinný dům je před rekonstrukcí. Na pozemku se nachází náletové dřeviny a oplocení tvoří zděný plot. Samotný pozemek je mírně svažitý. Přístup k objektu je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Parkovací možnosti jsou dobré - přímo u objektu. Součástí jsou tyto venkovní stavby: zděná stodola o zastavěné ploše 70 m2; střecha sedlová s pálenou taškou (poškozená).

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci