Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 115019004, Nejvyšší podání 265.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemek Dlouhá Louka, mobilní telefon

Pozemek

ID
115019
Číslo jednací
115019
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-01-15 14:15:00
Ukončení dražby
2020-01-15 15:15:07
Odhadní cena
140.000 CZK
Nejnižší podání
70.000 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
21.000 CZK
Předmět dražby
1.- pozemek parc.č. 69- ostatní plocha (1133 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 1114 pro katastrální území Dlouhá Louka 2.- mobilní telefon zn. Samsung

Jedná se o zatravněný svažitý pozemek. Pozemek je nezastavěný. Součástí pozemku jsou trvalé porosty, převážně náletové stromy a keře. V územním plánu je zařazen do území ZP- zeleň přírodního charakteru. Pozemek není určen k zastavění. Do plochy pozemku je vklíněn pozemek o výměře 44 m2 ve vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem státu má Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci. Odkaz na územní plán Oseka- https://www.osek.cz/assets/File.ashx?id_org=11298&id_dokumenty=9942 . Podáním žádosti na pozemkový úřad zanikne předkupní právo.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci