Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 116019013, Nejvyšší podání 120.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemek Dlouhá Louka- podíl 1/2

Pozemek

ID
116019
Číslo jednací
116019
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-01-15 14:30:00
Ukončení dražby
2020-01-15 15:20:04
Odhadní cena
25.000 CZK
Nejnižší podání
12.500 CZK
Minimální příhoz
500 CZK
Jistota
3.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/2 na nemovitosti: pozemek parc.č. st. 5- zastavěná plocha a nádvoří (572 m2, způsob využití- zbořeniště) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 937 pro katastrální území Dlouhá Louka.

Jedná se o zatravněný pozemek. Na pozemku se nachází zbořeniště a improvizovaná stavba dřevěné kolny v dezolátním stavu. V jihozápadní části pozemku se nachází jáma. Součástí pozemku jsou trvalé porosty. V územním plánu je zařazen do území ZP- zeleň přírodního charakteru. Pozemek zjevně není územním plánem určen k zastavění. Odkaz na územní plán Oseka: https://www.osek.cz/assets/File.ashx?id_org=11298&id_dokumenty=9942 .

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci