Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 85019002, Nejvyšší podání 160.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Byt 1 + 4 Litvínov- Janov, pozemky Násedlovice- podíl 3/15

Byt

ID
85019
Číslo jednací
85019
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-01-08 14:45:00
Ukončení dražby
2020-01-08 15:25:06
Odhadní cena
218.000 CZK
Nejnižší podání
109.000 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
30.000 CZK
Předmět dražby
1.- majetková práva a povinnosti vyplývající z individuálního členství zůstavitele ve Stavebním bytovém družstvu Krušnohor, IČ: 00043257, včetně práva nájmu bytu č. 1 (o dispozici 1+4) v Litvínově- Janově, ul. Luční 308 2.- podíl o velikosti 3/15 na pozemcích: pozemek parc.č. 775/13- orná půda (83 m2), pozemek parc.č. 1089/23- orná půda (2220 m2), vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Kyjov, na listu vlastnictví č. 989 pro katastrální území Násedlovice

1. Jedná se o členský podíl v bytovém družstvu s právem vztahujícím se na užívání bytu č. 1. Byt č. 1 je situován v 1. nadzemním podlaží bytového domu č.p. 308. Byt o velikosti 4+1 sestává z chodby, 4 pokojů, kuchyně, koupelny, WC, loggie a komory na společné chodbě. Podlahová plocha bytu činí 82,66 m2. Vybavení bytu tvoří vnitřní dveře, sprchový kout, umývadlo a záchod, kuchyňská linka, plynová deska, horkovzdušná trouba, vodovodní míchací baterie, topná tělesa, vodoměry, dále vnitřní instalace elektrického proudu, vody, kanalizace, plynu, tepla a teplé užitkové vody apod., krytina podlah jsou z PVC a keramická dlažba. Byt má novou kuchyňskou linku s vestavěnými spotřebiči, vyzděné bytové jádro s novou koupelnou a záchodem, jinak je v původním stavu. Bytový dům pochází z roku 1982, jeho stáří ke dni ocenění je tedy 37 let. V roce 2006 proběhlo zasklení loggií, v roce 2010 byla provedena revitalizace domu. Stavební stav domu odpovídá jeho stáří a běžné údržbě. Na domě nejsou patrné statické nebo jiné vážnější stavební závady. Stanovy družstva vylučují spoluvlastnictví družstevního podílu. Podle stanov se členem družstva může stát pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky. Členství právnických osob je vyloučeno. 2. Pozemek čís. parcely 775/13 se nachází jihovýchodně od obce Násedlovice. Jde o spoluvlastnický podíl o velikosti 3/15 na pozemku čís. parcely 775/13, k.ú. Násedlovice. Přístup k pozemku je možný pouze přes pozemky jiných soukromých vlastníků. Není tedy právně zajištěn. Podle dostupných informací je pozemek zemědělsky obhospodařován. Pozemek čís. parcely 1089/23 se nachází západně od obce Násedlovice. Jde o spoluvlastnický podíl o velikosti 3/15 na pozemku čís. parcely 1089/23, k.ú. Násedlovice. Přístup k pozemku je možný přes pozemky čís. par. 1089/108 a 2288/2, oba ve vlastnictví obce Násedlovice. Podle dostupných informací je pozemek zemědělsky obhospodařován.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci