Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 132019001, Nejvyšší podání 19.600 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemek Lhotka u Ostravy

Pozemek

ID
132019
Číslo jednací
132019
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-01-08 14:30:00
Ukončení dražby
2020-01-08 15:00:04
Odhadní cena
79.000 CZK
Nejnižší podání
19.600 CZK
Minimální příhoz
500 CZK
Jistota
5.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc. č. 222- lesní pozemek (2084 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, na listu vlastnictví č. 84 pro katastrální území Lhotka u Ostravy

Lesní pozemek, s plochou 2.084 m2. Plocha pozemku je dle územního plánu regulovaná jako plocha - lesy. Na pozemku se nachází smíšený les (převážně dle lesních osnov habr obecný, dub zimní a javor kleč) a oplocení tvoří z jihozápadní strany plot sousedního pozemku. Samotný pozemek je strmý. Přístup přes soukromý pozemek cizího subjektu - věcné břemeno ve prospěch majitele oceňovaného objektu není zřízeno.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci