Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 159019001, Nejvyšší podání 40.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Ruina rodinného domu Šluknov- podíl ve výši 3/4

Rodinný dům

ID
159019
Číslo jednací
159019
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-01-08 14:15:00
Ukončení dražby
2020-01-08 15:20:22
Odhadní cena
45.000 CZK
Nejnižší podání
22.500 CZK
Minimální příhoz
500 CZK
Jistota
6.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 3/4 na nemovitostech: pozemek parc. č. 739- zastavěná plocha a nádvoří (208 m2), součástí je stavba: Šluknov, č.p. 67, rod.dům, stavba stojí na pozemku parc.č. 739 pozemek parc. č. 740- zahrada (281 m2) včetně součástí a příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, na listu vlastnictví č. 362 pro katastrální území Šluknov

Rodinný dům č.p. 67 je ve stavu totální ruiny. Na pozemku stojí pouze zbytky obvodového zdiva 1. NP. Oceněn tak bude pozemek, který je stavební. Celková rozloha pozemku je 489 m2. Oceňovanému podílu ¾ odpovídá přepočtená plocha o rozloze 367 m2. Dle územního plánu je pozemek regulován jako - Plochy pro bydlení v rodinných domech a vilách. Pozemek je s náletovými porosty (nálety jsou částečně smýcené) a je bez oplocení. Samotný pozemek je rovinatý. Přístup k pozemku je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Součástí je ruina domu Riegrova č.p. 67.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci