Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 153019002, Nejvyšší podání 1.030.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Dům Ústí nad Labem

Činžovní dům

ID
153019
Číslo jednací
153019
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2019-12-12 10:15:00
Ukončení dražby
2019-12-12 11:10:03
Odhadní cena
1.300.000 CZK
Nejnižší podání
910.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
150.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc.č. 3473/1- zastavěná plocha a nádvoří (886 m2), součástí je stavba: budova Ústí nad Labem-centrum č. p. 1253; objekt k bydlení, stavba stojí na pozemku parc.č. 3473/1 včetně součástí a příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, na listu vlastnictví č. 13087 pro katastrální území Ústí nad Labem

Jedná se o bytový dům samostatně stojící při ulici Pražská. Objekt má 1PP a 3 NP. Je zastřešen dřevěným krovem s valbou. V domě bylo 12 bytů. Budova je průchozí bez oken, dveří a od roku 2012 již prakticky opuštěná. Celkový technický stav je havarijní, dům je neobyvatelný. K bytovému domu přiléhá ze zadní strany přízemní objekt skladu, rovněž v havarijním stavu.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci