Pozemek Bečov

Pozemek

ID
137019
Číslo jednací
137019
Stav
Vyhlášená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2019-12-11 14:45:00
Ukončení dražby
2019-12-11 15:15:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
600.000 CZK
Nejnižší podání
294.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
70.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc. č. 2086- orná půda (3839 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, na listu vlastnictví č. 206 pro katastrální území Bečov u Mostu.

Pozemek je situován na západním okraji zastavěného území obce, v území určeném územním plánem obce k výstavbě rodinných domů, v sousedství parcely je postavena novostavba rodinného domu, ostatní pozemky lokality jsou nezastavěné. Na západní straně navazuje na rozsáhlé zemědělské pozemky, na východní straně v blízkosti historické zástavby solitérními rodinnými domy. Konfigurace terénu v místě je mírně svažitá až rovinná, přístup je z místní komunikace s nezpevněným povrchem. Podle zjištění na místě se jedná o pozemek neoplocený, nezastavěný, stavebně nepřipravený, navazující na sousední zemědělsky obhospodařované pozemky, v sousedství již zastavěného pozemku s novostavbou rodinného domu menší velikosti. Pozemek je přístupný z komunikace s nezpevněným povrchem, inženýrské sítě jsou kompletní v dosahu do 100m od hranice pozemku. Zařazení pozemku územním plánem obce umožňuje jeho zastavění rodinným domem.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci