Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 133019001, Nejvyšší podání 202.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Garáž Moravský Beroun, movité věci

Jiná práva

ID
133019
Číslo jednací
133019
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2019-11-27 14:45:00
Ukončení dražby
2019-11-27 16:30:24
Odhadní cena
96.000 CZK
Nejnižší podání
48.000 CZK
Minimální příhoz
1.000 CZK
Jistota
14.000 CZK
Předmět dražby
1.- pozemek parc.č. 123- zastavěná plocha a nádvoří (28 m2), součástí je stavba: bez čp/če, garáž, stavba stojí na pozemku parc.č. 123 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, na listu vlastnictví č. 64 pro katastrální území Moravský Beroun 2.- řetízek z bílého kovu, náušnice z bílého kovu, mobilní telefon, klíče, prsten ze žlutého kovu (vše bez hodnoty), vše uložené v depozitu Fakultní nemocnice v Motole, se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5.

Garáž je přízemní, má jedno nadzemní podlaží. Odhadem byl objekt postaven v roce 1970. Základy jsou betonové bez izolace, konstrukce objektu je zděná. Má pultovou střechu, střešní krytina je tvořena živičnou lepenkou, s klempířskými prvky, které jsou plechové. Objekt má vápenocementové vnější omítky a objekt není zateplen. Zastavěná plocha je 28 m2. Okenní otvory jsou vyplněny luxfery, vrata jsou kovová dvoukřídlá. Stav garáže se jeví dobrý. Pozemek je bez porostů a není oplocen.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci