Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 131019002, Nejvyšší podání 100.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Rodinný dům Černčice- podíl 1/3

Rodinný dům

ID
131019
Číslo jednací
131019
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2019-11-27 14:00:00
Ukončení dražby
2019-11-27 15:50:08
Odhadní cena
100.000 CZK
Nejnižší podání
50.000 CZK
Minimální příhoz
1.000 CZK
Jistota
15.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/3 na nemovitostech: pozemek parc. č. st. 49/1- zastavěná plocha a nádvoří (171 m2), součástí je stavba: Černčice, č.p. 36, rod.dům, stavba stojí na pozemku parc. č. st. 49/1, včetně součástí a příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny, na listu vlastnictví č. 856 pro katastrální území Černčice u Loun.

(Vnitřní dispozice vychází z údajů zjištěných při prohlídce zvnějšku, je pouze orientační.) Rodinný dům č.p. 36 je stavba situovaná na pozemku čís. parcely St. 49/1, k.ú. Černčice u Loun. Dům je osazen na rovinném terénu, s pravidelným půdorysem. Dispoziční řešení: Jedná se o nepodsklepený rodinný dům, přízemní, zřejmě s bytem o velikosti 2+1 v přízemí, 1. NP (přízemí) se pravděpodobně nachází – předsíň, místnost kuchyně, spojovací chodba, dvě obytné místnosti, sociální místnost. (Konstrukce a vybavení vychází z údajů zjištěných při prohlídce zvnějšku, je pouze orientační, při předpokládaném rozsahu konstrukcí a vybavení, popřípadě při využití údajů RUIAN – registru územní identifikace adres a nemovitostí) Jedná se o samostatně stojící rodinný dům, svislé nosné konstrukce jsou zděné v kombinaci kámen cihla, střešní konstrukce je sedlová, krov dřevěný trámový, krytina je původní z pálených tašek, klempířské konstrukce jsou úplné pozinkovaného plechu, stropy jsou dřevěné trámové, vnitřní omítky jsou vápenné, venkovní základní hrubá, dveře vnitřní jsou dřevěné, okna jsou dřevěná, podlahy jsou betonové opatřené keramickou dlažbou, krytinou z PVC, koberci, dům je připojen na přípojku vody, kanalizace, elektrického proudu a plynu, topení je lokální. Dům je v současné době obývaný, nebyl zpřístupněn. Dle zjištění z archivu Stavebního úřadu v Lounech nebyly nalezeny žádné doklady, dle odborného odhadu je užíván od počátku 30-tých let minulého století, jeho stáří bylo stanoveno na více než 90 let. Stav domu je značně zanedbaný, dům je ve zhoršeném stavebně technickém stavu, vyžadujícím zvýšené investice do rekonstrukce. Další stavby v příslušenství: Jde o přípojky inženýrských sítí a zpevněné plochy okapových chodníčků a přístupy ke vstupům.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci