Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 78019001, Nejvyšší podání 361.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Rekreační objekt Jindřichovice- podíl 1/2, pohledávka

Rekreační objekt

ID
78019
Číslo jednací
78019
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2019-11-06 14:45:00
Ukončení dražby
2019-11-06 16:10:03
Odhadní cena
454.900 CZK
Nejnižší podání
228.000 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
60.000 CZK
Předmět dražby
1. podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech: - pozemek parc.č. st. 14/1- zastavěná plocha a nádvoří (1187 m2), součástí je stavba: Jindřichovice č.e. 139, rod.rekr., stavba stojí na pozemku parc.č. st. 14/1 včetně součástí a příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov, na listu vlastnictví č. 172 pro katastrální území Heřmanov v Krušných horách 2.- pohledávka za pozůstalou manželkou z titulu vypořádání společného jmění manželů ve výši 4.900,-- Kč,

Rekreační objekt je samostatnou stavbou a má jedno nadzemní podlaží. Stavba má částečné podsklepení, je zde půda a je zde vybudováno obytné podkroví. Odhadem byl objekt postaven v roce 1910. V roce 2010 proběhla rekonstrukce těchto konstrukčních prvků: střecha - celková. Dále došlo k ošetření všech dřevěných konstrukcí. Provedeny vnitřní omítky. Základy jsou smíšené, objekt je zděné konstrukce, stěny mají tloušťku 45 cm a více. Stropy jsou tvořeny částečně dřevěnými trámy a částečně cihelnou klenbou. Tvar střechy je sedlový, střešní krytinu tvoří plech s nátěrem a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky jsou vápenocementové a stavba není zateplena. Podlahová plocha činí 183,38 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 235,88 m2. Vnitřní omítky a úpravy stěn: vápenocementové, štukové. Jsou zde instalována dřevěná zdvojená okna. Obytné prostory mají orientaci na jih. V koupelně se nachází klasická vana, umyvadlo a WC je vybaveno klasickou toaletou. Vnitřní dveře: dřevěné plné, dýhované plné, mají ocelové zárubně a vchodové dveře jsou dřevěné. V kuchyni se nachází kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů, plynový sporák. Osvětlovací techniku tvoří lustry. V obytných místnostech je prkenná podlaha, v kuchyni je prkenná podlaha, v koupelně je položena keramická dlažba a chodba má na podlaze položenou keramickou dlažbu. Mezi další vybavení patří nově vybudovaný krb s krbovou vložkou. Do objektu je zavedena elektrická energie o napětí 230V a 400V a je připojen k rozvodné síti elektrického proudu. Voda pochází z místního zdroje (pravděpodobně obecní vodovod), odpady jsou svedeny do jímky a zemní plyn zde není zaveden. Objekt má ústřední topení pomocí kotle na tuhá paliva a topná tělesa představují závěsné radiátory. V objektu je pro ohřev vody instalován bojler. Stěny jsou bez vad, střecha je bez vad, okna jsou zastaralá, podlahy jsou zastaralé, vybavení je zastaralé, a rozvody jsou zastaralé. Objekt je již několik let nevyužívaný, přesto nevykazuje poruchy a jeho stav je dobrý. Na pozemku se nachází okrasné dřeviny a oplocení tvoří dřevěný plot, avšak několik let již není zahrada udržovaná a je zarostlá náletovými dřevinami. Sklon pozemku je mírně svažitý. Přístup k objektu je bezproblémový po zpevněné obecní cestě.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci