Pohledávky zůstavitele

Pohledávky

ID
08019
Číslo jednací
08019
Stav
Vyhlášená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2019-10-16 15:15:00
Ukončení dražby
2019-10-16 15:45:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
154.444 CZK
Nejnižší podání
13.230 CZK
Minimální příhoz
100 CZK
Jistota
3.000 CZK
Předmět dražby
1. pohledávka za Českou správou sociálního zabezpečení ve výši 5.601,-Kč, 2. pohledávka z titulu vypořádání společného jmění manželů ve výši 128.843,-Kč, 3. pohledávka z titulu smlouvy o zápůjčce ve výši 20.000,-Kč,
Pohledávky.

Přihlášení do dražby