Protože v průběhu dražby/aukce nikdo z dražitelů neučinil podání alespoň na úrovni nejnižšího podání je dražba/aukce ukončena s výsledkem nevydraženo.
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemky Chrást u Tochovic- podíl 1/3

Pozemek

ID
128019
Číslo jednací
128019
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2019-10-30 09:30:00
Ukončení dražby
2019-10-30 10:00:00
Odhadní cena
84.000 CZK
Nejnižší podání
42.000 CZK
Minimální příhoz
500 CZK
Jistota
10.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/3 na nemovitostech: pozemek parc. č. 518- lesní pozemek (7896 m2) pozemek parc. č. 614- lesní pozemek (2780 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, na listu vlastnictví č. 124 pro katastrální území Chrást u Tochovic

Na pozemcích jsou dřeviny (borovice lesní, smrk ztepilý a dub letní) a není oplocený. Samotný pozemek je rovinatý. Přístup k pozemku je přes soukromý pozemek cizího subjektu - věcné břemeno ve prospěch majitele oceňovaného objektu není zřízeno.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci