Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 129019033, Nejvyšší podání 320.600 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemek Družec

Pozemek

ID
129019
Číslo jednací
129019
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2019-10-30 10:00:00
Ukončení dražby
2019-10-30 14:30:15
Odhadní cena
13.000 CZK
Nejnižší podání
6.500 CZK
Minimální příhoz
200 CZK
Jistota
1.500 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc. č. 696/7- ostatní plocha (422 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno, na listu vlastnictví č. 545 pro katastrální území Družec

Na pozemku jsou trvalé porosty v podobě okrasných dřevin a je bez oplocení. Pozemek je mírně svažitý. Přístup k pozemku je bezproblémový po zpevněné obecní cestě.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci