Pozemek Družec

Pozemek

ID
129019
Číslo jednací
129019
Stav
Vyhlášená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2019-10-30 10:00:00
Ukončení dražby
2019-10-30 10:30:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
13.000 CZK
Nejnižší podání
6.500 CZK
Minimální příhoz
200 CZK
Jistota
1.500 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc. č. 696/7- ostatní plocha (422 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno, na listu vlastnictví č. 545 pro katastrální území Družec
Na pozemku jsou trvalé porosty v podobě okrasných dřevin a je bez oplocení. Pozemek je mírně svažitý. Přístup k pozemku je bezproblémový po zpevněné obecní cestě.

Přihlášení do dražby