Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 134019002, Nejvyšší podání 305.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Rodinný dům Želenice- podíl 1/2

Rodinný dům

ID
134019
Číslo jednací
134019
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2019-10-30 15:15:00
Ukončení dražby
2019-10-30 16:45:03
Odhadní cena
360.000 CZK
Nejnižší podání
180.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
50.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech: pozemek parc. č. St. 158- zastavěná plocha a nádvoří (145 m2), součástí je stavba Želenice, rod. dům, č. p. 11, stavba stojí na pozemku parc. č. St. 158, včetně součástí a příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, na listu vlastnictví č. 221 pro katastrální území Želenice u Mostu.

Rodinný dům č.p. 11 je samostatně stojící, nepodsklepený, se dvěma nadzemními podlažími, je součástí pozemku čís. parcely St.158, k.ú. Želenice u Mostu. Jedná se o typovou stavbu typu OKAL 78/28 S 2 výrobce RD Jeseník se sedlovou střechou a jedním bytem. Dispoziční řešení: - 1. nadzemní podlaží (přízemí), dispozici tvoří zádveří se vstupní chodbou, kotelna s technickým zázemím, uhelna, sklep, garáž - 2. nadzemní podlaží (1. patro), kuchyně, tři pokoje, koupelna se záchodem, chodba, schodiště do přízemí a na půdu, venkovní terasa. Konstrukční řešení je odlišné pro spodní a vrchní stavbu, založení stavby je na betonových základových pasech, vrchní stavba (předmět dodávky RD Jeseník) je montovaná typová, typu OKAL 78/28, z desek na bázi dřevní hmoty, s obvodovými a vnitřními dělícími stěnami z dřevovláknitých desek, u obvodových stěn s tepelnou izolací a lícem z osinkocementových desek, střecha je sedlová s krovem ze sbíjených vazníků, krytinou tvaru střešních tašek, s klempířskými konstrukcemi z pozinkovaného plechu a bleskosvodem, schodiště je dřevěné, podlahy kryté povlaky z PVC, keramickou dlažbou a koberci, okna jsou původní dřevěná, dveře hladké dýhované do kovových zárubní, hlavní vstupní dveře a garážová vrata jsou ocelová, vnitřní úprava povrchů je převážně tapetami, vnější nástřikem. Dům má rozvod el. proudu, pitné a teplé užitkové vody, kanalizace do žumpy, teplá voda a topení je ústřední s lokálním kotlem na tuhá paliva. Dům pochází odhadem z období kolem roku 1980, jeho stáří je přibližně 40 let, životnost činí u staveb s konstrukcí na bázi dřeva a dřevní hmoty 60 let (vrchní stavba), u spodní stavby pak 80 let. Dům se jeví jako méně udržovaný, přízemí vykazuje známky porušené zemní izolace, na obvodových zdech je viditelná vzlínající vlhkost, vnější omítky přízemí zejména u terénu opadávají, obnovu vyžadují nátěry dřevěného obkladu štítové strany zastřešení, většina konstrukcí a vybavení je původní, stavebně technický stav domu odpovídá stáří, dům nevykazuje žádné větší statické závady, některé konstrukce a vybavení se vzhledem ke stáří již blíží hranici životnosti. Tepelně izolační vlastnosti obvodových stěn již nevyhovují současným požadavkům, bez zamezení prostoru tepla např. provedením dodatečné vnější izolace, je dům tepelně velmi nehospodárný. Další stavby v příslušenství: Jde o přípojky inženýrských sítí (elektřina, voda, odkanalizování do žumpy), vnější schodiště apod. Vzhledem k tomu, že pozemek čís. parcely St. 158, k.ú. Želenice u Mostu, je v plném rozsahu zastavěn stavbou rodinného domu č.p. 11, jsou přípojky tvořící příslušenství pozemku již na navazujícím pozemku jiného vlastníka čís. parcely 1713/2, k.ú. Želenice.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci