Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 135019005, Nejvyšší podání 150.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemky Polepy- podíl 1/3

Pozemek

ID
135019
Číslo jednací
135019
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2019-10-30 15:30:00
Ukončení dražby
2019-10-30 16:35:03
Odhadní cena
40.000 CZK
Nejnižší podání
20.000 CZK
Minimální příhoz
500 CZK
Jistota
5.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/3 na nemovitostech: pozemek parc. č. 1231- orná půda (3918 m2) pozemek parc.č. 1233/7- chmelnice (113 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 596 pro katastrální území Polepy

Jedná se o rovinné pozemky, které jsou užívány jako chmelnice. Nachází se mezi dalšími zemědělskými pozemky mimo obec. Na pozemku se nachází konstrukce chmelnice, je zemědělsky obhospodařován.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci