Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 140019001, Nejvyšší podání 5.500 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Rekreační objekt Střekov- podíl 7/16

Rekreační objekt

ID
140019
Číslo jednací
140019
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2019-10-30 09:00:00
Ukončení dražby
2019-10-30 09:30:07
Odhadní cena
11.000 CZK
Nejnižší podání
5.500 CZK
Minimální příhoz
200 CZK
Jistota
1.500 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 7/16 na budově bez čp/če, stavba pro rodinnou rekreaci, stavba stojí na pozemku parc.č. 3442/18 (LV 4907- jiný vlastník, pozemek není součástí dražby) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, na listu vlastnictví č. 1750 pro katastrální území Střekov

Prohlídka objektu nebyla umožněna. Chatka je pod uzamčením v rámci zahrádkářské kolonie. Rekreační objekt je vystavěn jako samostatná stavba a pravděpodobně má jedno nadzemní podlaží. Předpokládá se celkové podsklepení, není zde půda a obytné podkroví není vybudované. Objekt byl postaven odhadem v roce 1970. Zastavěná plocha chatky se dohaduje 10,92 m2. Jedná se o území: památkově chráněné území, rozsáhlé chráněné území.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci