Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 108019001, Nejvyšší podání 1.890.001 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Nebytový prostor- restaurace Příbram

Komerční nemovitost

ID
108019
Číslo jednací
108019
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2019-10-30 15:00:00
Ukončení dražby
2019-10-30 16:00:09
Odhadní cena
2.130.000 CZK
Nejnižší podání
1.491.000 CZK
Minimální příhoz
10.000 CZK
Jistota
200.000 CZK
Předmět dražby
- jednotka č. 149/101 - jiný nebyt. prostor, umístěná v budově č. p. 149 - bytový dům, v obci Příbram, část obce Příbram VI - Březové Hory, postavené na pozemku parc. č. st. 147 - spoluvlastnický podíl o velikosti 48228/96509 na společných částech domu- budově č. p. 149 - bytový dům, v obci Příbram, část obce Příbram VI - Březové Hory, postavené na pozemku parc. č. st. 147 - spoluvlastnický podíl o velikosti 48228/96509 na pozemku parc.č. st. 147- zastavěná plocha a nádvoří jednotka zapsána v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, na listu vlastnictví č. 13833 pro katastrální území Březové Hory budova a pozemek zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, na listu vlastnictví č. 13832 pro katastrální území Březové Hory

Bytový dům, v němž je umístěna jednotka, leží v městské části Březové Hory na západním okraji města. Bytový dům stojí na rohu hlavního náměstí Březových Hor směrem do ulice Hermíny Týrlové. V okolí nemovitosti je veškerá občanská vybavenost. V sousedství se nacházejí další bytové domy, parkovací možnosti jsou dobré. Bytový dům byl postaven v roce 1880 (možná i dříve). Dům je podsklepen 5 metrů hlubokými kamennými sklepy, má 2 nadzemní podlaží a obytné podkroví, které bylo vybudováno v roce 2001. Spolu s obytným podkrovím byla rekonstruována celá střecha včetně zateplení, stoupačky, rozvody. Bytový dům je napojen na všechny inženýrské sítě včetně plynu, topení a ohřev vody je etážový, odděleně pro každou jednotku. Okna jsou dřevěná špaletová, zřejmě z 60. let, schodiště původní dřevěné. Podlahy chodeb jsou betonové (vstup) nebo dlaždicové (chodby). Nebytová jednotka se nachází v 1. NP a v 1. PP. Místnosti v suterénu jsou vysoké klenuté prázdné kamenné sklepy, v současnosti slouží pouze ke skladování sudů piva. Prostory jsou odvětrávány malými okýnky těsně pod stropem. Místnosti v přízemí slouží jako restaurace, která zabírá celou plochu domu o půdorysu písmena L. Vstup do restaurace je z nároží domu do hlavní místnosti s barovým pultem, zadní zhruba čtvrtina místnosti je oddělena jako salonek. Z druhé strany je oddělena další místnost a za ním kuchyně. Dále jsou v jednotce toalety pro zákazníky, místnosti přípravny, skladů, šatna personálu s WC. Topení v restauraci je etážové plynové se závěsnými radiátory, teplá voda je ohřívána bojlerem. Podlahy v restauraci jsou kryty vlýskami a dlažbou. Okna jsou dřevěná špaletová, patrně ze 60. let. V poslední době byly rekonstruovány pouze toalety pro zákazníky a část vodovodních rozvodů. Nebytová jednotka je v původním stavu zřejmě ze 60. let se základní údržbou. Celková plocha nebytové jednotky je 482m2 ve dvou podlažích. Předmět dražby je užíván na základě nájemní smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíců nájemcem za účelem provozování restaurace.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci