Protože do zahájení dražby/aukce nebyl zapsán žádný účastník, dražba/aukce je ukončena s výsledkem nevydraženo.
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Rodinný dům Brtníky

Rodinný dům

ID
127019
Číslo jednací
127019
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2019-10-23 14:30:00
Ukončení dražby
2019-10-23 14:30:00
Odhadní cena
500.000 CZK
Nejnižší podání
250.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
70.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc. č. st. 110- zastavěná plocha a nádvoří (227 m2), součástí je stavba: Brtníky, č.p. 228, rod.dům, stavba stojí na pozemku parc. č. st. 110 - pozemek parc. č. 208- trvalý travní porost (878 m2), včetně součástí a příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, na listu vlastnictví č. 232 pro katastrální území Brtníky

Rodinný dům byl postaven jako samostatný objekt a má celkem 2 nadzemní podlaží. Dům je zasazen do svahu a část 1. NP tak tvoří podzemní sklepy, je zde půda a je zde vybudováno obytné podkroví. Odhadem byl objekt postaven v roce 1925. Základy jsou smíšené, objekt je zděné konstrukce, tloušťka stěn je 45 cm a stropy jsou tvořeny ocelovými nosníky a část dřevěnými trámy. Má mansardovou střechu, střešní krytinu tvoří ve většině eternitové šablony, část je plechová pozinkovaná a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Vnější omítky jsou vápenocementové a zateplení pláště není provedeno. Podlahová plocha činí 380,57 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 506,57 m2. Vnitřní omítky jsou vápenocementové. Jsou zde instalována špaletová okna. V koupelně se nachází klasická vana, umyvadlo a na WC je klasická toaleta. V domě jsou dřevěné plné interiérové dveře, zárubně jsou dřevěné a vchodové dveře jsou dřevěné. Kuchyň je bez vybavení. Objekt nemá instalované osvětlení. V obytných místnostech je podlaha řešena: prkenná podlaha, malá část bez podlah, v kuchyni je prkenná podlaha, v koupelně je položena keramická dlažba a chodba má na podlaze položenou keramickou dlažbu. V ostatních místnostech je cementový potěr. Do domu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a je odpojen od rozvodné sítě elektrického proudu. Voda je brána ze studny v 1. NP, odpadní vody jsou svedeny do septiku a zemní plyn zde není zaveden. Dům je bez vytápění a topná tělesa nejsou součástí objektu. V domě je pro ohřev vody instalován bojler. Dům byl rabován. Stěny jsou však bez vad (kromě omítek), střecha vypadá v dobrém stavu, avšak s jedním problematickým místem, které vykazuje známky poškození, okna jsou zastaralá, podlahy vykazují známky poškození (část podlah cca 10 m2 byla vybourána, viz foto v příloze), objekt má vybavení v dezolátním stavu a rozvody má objekt v dezolátním stavu. Rodinný dům je ve špatném stavu. Na pozemku se nachází náletové dřeviny, je silně zarostlý a pozemek není oplocen. Samotný pozemek je svažitý. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě. Možnost parkování je dobrá - v blízkosti objektu.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci