Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 126019003, Nejvyšší podání 135.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Rodinný dům Radonice nad Ohří- podíl 1/2

Rodinný dům

ID
126019
Číslo jednací
126019
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2019-10-16 14:00:00
Ukončení dražby
2019-10-16 14:35:07
Odhadní cena
270.000 CZK
Nejnižší podání
135.000 CZK
Minimální příhoz
3.000 CZK
Jistota
30.000 CZK
Předmět dražby
- ideální podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech: pozemek parc. č. st. 66/1- zastavěná plocha a nádvoří (732 m2), součástí je stavba: Radonice nad Ohří, č.p. 40, rod.dům, stavba stojí na pozemku parc. č. st. 66/1 včetně součástí a příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny, na listu vlastnictví č. 682 pro katastrální území Radonice nad Ohří.

Jedná se o nepodsklepený rodinný dům, samostatně stojící. Stáří více než 90 let. V současné době neobývaný, v rekonstrukci. Příslušenství tvoří stodola a přípojka inženýrských sítí. Vstup do nemovitosti nebyl umožněn.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci