Protože do zahájení dražby/aukce nebyl zapsán žádný účastník, dražba/aukce je ukončena s výsledkem nevydraženo.
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Rodinný dům Staročernsko- Pardubice POZOR - TATO DRAŽBA JE REALIZOVÁNA NA www.prodej-drazbou.cz

Rodinný dům

ID
476492
Číslo jednací
476492
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2016-12-14 15:15:00
Ukončení dražby
2016-12-14 15:45:00
Odhadní cena
2.900.000 CZK
Nejnižší podání
2.900.000 CZK
Minimální příhoz
20.000 CZK
Jistota
350.000 CZK
Předmět dražby
POZOR - TATO DRAŽBA JE REALIZOVÁNA NA www.prodej-drazbou.cz - pozemek parc.č. St. 33/1- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Staročernsko, č. p. 9, bydlení, stavba stojí na pozemku parc.č. St. 33/1 - pozemek parc.č. St. 33/3- zastavěná plocha a nádvoří - pozemek parc.č. 596/11- ostatní plocha - pozemek parc.č. 594- zahrada vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, na listu vlastnictví č. 84 pro katastrální území Staročernsko.

POZOR - TATO DRAŽBA JE REALIZOVÁNA NA www.prodej-drazbou.cz Nedokončená stavba (rekonstrukce) obytného objektu čp. 9, stavba je s jedním nadzemním podlažím a podkrovím v podstatě v celém půdoryse stavby. Stavba výrazně obdélníkového půdorysu pod sedlovým zastřešením. Užitná plocha I.NP 195,67 m2, II.NP 180,46 m2. Dispozice: ( stav po dokončení) I.NP - vstup přes zádveří do obytné části- halový obytný prostor se schodištěm a kuchyní- na halu navazuje chodba s možnosti skladování- průchod do garáže- z jídelny přístup do soc.zařízení- v zadním traktu garáž, vstupní (hala) chodba se schodišťovým prostorem podkroví- hala se schodištěm a šatnou- ložnice ve štítě- pokoj na vstupní partií- ložnice s vazbou na soc. zařízení- pracovna přístupná i nezávisle schodištěm od garáže. Lze konstatovat, že po dokončení dle dokumentace se bude jednat o jednobytový rodinný domek, se spíše nadstandardní výbavou a provedením. Venkovní úpravy- venkovní bazén, zabudovaný do terénu, cca 20 m3, stavba nedokončena,- uliční oplocení z hoblovaných prken na sraz, výška 2m, délka 18 m, stáří 16 let, neudržovaný- venkovní krbové těleso- přípojka vody ze studně a veřejného řadu- splašková a dešťová kanalizace- el. přípojka- zpevněné plochy nedokončené, podkladní beton k opravě, plocha ze železničních panelů- dřevěný altán- ozdobné zídky. kopaná studna, zřejmě 5 m hluboká, původní trvalý porost- neudržovaný.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci