ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Podíly na pozemcích Černiv a Vchynice

Pozemek

ID
09024
Číslo jednací
09024
Stav
Vyhlášená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2024-07-30 14:00:00
Ukončení dražby
2024-07-30 14:30:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
47.500 CZK
Nejnižší podání
31.667 CZK
Minimální příhoz
500 CZK
Jistota
3.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/24 na pozemku parc.č. 34/2- zahrada (55 m2), se všemi součástmi a příslušenstvím, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 17 pro katastrální území Černiv - podíl o velikosti 1/48 na pozemku parc.č. 1334- ostatní plocha (48 m2), se všemi součástmi a příslušenstvím, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 97 pro katastrální území Radostice u Vchynice - podíl o velikosti 1/12 na pozemku parc.č. 238/1- vodní plocha (91 m2) a na pozemku parc.č. 239/8- orná půda (12218 m2), se všemi součástmi a příslušenstvím, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 98 pro katastrální území Vchynice

Pozemek parc.č. 34/2, k.ú. Černiv: Jedná se o pozemek parc. č. 34/2 o celkové výměře 55 m2. Oceňovaný pozemek je potenciálně zastavitelný, ke scelení - dle územního plánu je pozemek regulován jako plochy smíšené obytné. Sklon pozemku je rovinatý. Pozemek není oplocený a nenacházejí se na něm trvalé porosty. Přístup je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Pozemek leží v severní části obce a charakter okolí odpovídá rezidenční zástavbě rodinnými domy se zahradami. Pozemek parc.č. 1334, k.ú. Radostice u Vchynice: Jedná se o pozemek parc. č. 1334 o celkové výměře 48 m2. Oceňovaný pozemek je stavební. Dle územního plánu je pozemek regulován jako plochy bydlení venkovské. Pozemek je funkčním celku s rodinným domem č.p. 23 a tvoří část jeho zahrady. Sklon pozemku je rovinatý. Pozemek je částečně oplocený zděným plotem a na pozemku se nenacházejí trvalé porosty. Přístup je bezproblémový po nezpevněné obecní cestě. Pozemek leží ve střední části obce a charakter okolí odpovídá rezidenční zástavbě rodinnými domy se zahradami. Pozemek parc.č. 238/1, 239/8, k.ú. Vchynice: Jedná se o pozemek parc. č. 281/1, 239/8 o celkové výměře 12309 m2. Oceňovaný pozemek je užívaný jako zemědělská plocha. Dle územního plánu je pozemek regulován jako vodní plocha, orná půda. Sklon pozemku je mírně svažitý. Pozemek není oplocený a nenachází se na něm trvalé porosty. Dle LPIS vázne na pozemku parc.č. 239/8 pachtovní smlouva. Přístup je řešen přes soukromý pozemek jiného subjektu, věcné břemeno přístupu ve prospěch majitele oceňovaného majetku není zřízeno. Pozemek leží na severním okraji obce a charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci