ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Pozemky Ješín-podíl 1/3 a 2/57

Pozemek

ID
0010024
Číslo jednací
0010024
Stav
Vyhlášená
Dražebník
Kamil Stupka
Zahájení dražby
2024-07-11 13:00:00
Ukončení dražby
2024-07-11 13:30:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
85.920 CZK
Nejnižší podání
60.144 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
9.000 CZK
Předmět dražby
• spoluvlastnický podíl ve výši 1/3, slovy jedna třetina, na těchto nemovitých věcech: pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 500, orná půda, pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 545, ostatní plocha, vše zapsáno na listu vlastnictví 98 pro katastrální území Ješín a obec Velvary, • spoluvlastnický podíl ve výši 2/57, slovy dvě sedmapadesátiny, na pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 501, orná půda, zapsaném na listu vlastnictví 285 pro katastrální území Ješín a obec Velvary.

Předmětem dražby jsou podíly na několika zemědělských pozemcích. Na LV č. 98 (podíl 1/3) je zapsán jeden zemědělsky využívaný pozemek orné půdy s výměrou 4954 m2, pozemek je součástí většího pole. Pozemek je rovinatý a mírně svažitý k jihu. Nachází se severně od silnice Ješín - Luníkov a západně od místní části Ješín. Na LV č. 98 (podíl 1/3) je dále zapsán pozemek o výměře 1727 m2 evidovaný jako ostatní plocha , jiná plocha. Jde o část remízku severně od Ješína za silnici I/16. Pozemek je rovinatý a zarostlý cca 50 let starými olšemi. Na LV č. 285 (podíl 1/57) je zapsán pozemek o výměře 588 m2, který je součástí většího zemědělsky využívaného Pozemku . Nachází se severně od silnice Ješín – Luníkov a západně od místní části Ješín.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci