ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Zemědělské stavby Kněž

Komerční nemovitost

ID
03024
Číslo jednací
03024
Stav
Vyhlášená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2024-06-18 14:30:00
Ukončení dražby
2024-06-18 15:00:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
2.270.000 CZK
Nejnižší podání
1.634.400 CZK
Minimální příhoz
10.000 CZK
Jistota
100.000 CZK
Předmět dražby
- budova Kněž, č.p. 16, zem.stav., na parcele st. 30, LV 10002, zapsána v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, na listu vlastnictví č. 435 pro katastrální území Kněž - ostatní budovy nezapsané na LV na pozemku parc. č. st. 30, LV 10002

Pozemek parc.č. st. 30 na LV10002 pro k. ú. Kněž ve vlastnictví Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3. Budova č. p. 16 je cca 200 let stará (dohledána zmínka z roku 1837, může být i starší). Jedná se o část původně zemědělského dvora. Stavba je kamenné konstrukce s tloušťkou stěn cca 1 metr, s klenbovými stropy, sedlovou střechou s eternitovou krytinou (na části stavby střecha chybí). Klempířské prvky převážně chybí, bleskosvod není. Vnější omítky převážně chybí. Hlavní část stavby tvoří dílna, která je po částečné rekonstrukci – nová podlaha (broušený drátkobeton), jinak keramická dlažba, okna plastová, vstupní dveře plastové, v novém přístavku WC, sprcha. Stavba je připojena na elektřinu, voda je čerpána z místní studny v lokalitě, odpady svedeny do septiku. Veřejné přípojky vody, kanalizace a plynu nejsou v místě dostupné. Vytápění je ústřední kotlem na tuhá paliva. Výměra dílny je 322 m2, přístavku (vstup, sklad, kuchyňka, koupelna) 37,1 m2. Na upravenou část navazují 2 stavebně neupravené části o výměrách 39,1 m2 a 218,9 m2. V těchto částech jsou původní neopravené konstrukce a povrchy, bez vybavení, ve zhoršeném stavu, vč. zatékání chybějící střechou ve větší části. Ostatní budovy Na stavbu č. p. 16 navazuje v jejím severním rohu přízemní část (zřejmě původně teletník), která aktuálně není využívána. Je cihlové konstrukce, přízemní, s prkenným stropem, s pultovou střechou s eternitovou krytinou. Podlaha cihlová, okna jednoduchá, dveře dřevěné. Přístavba je ve špatném technickém stavu. V západní části na budovu č. p. 16 navazuje bývalá budova odchovny prasat. Jedná se o původně dvoupodlažní cihlovou stavbu se sedlovou střechou s taškovou krytinou. Stropy dřevěné. Stavba je však ve velmi špatném stavu, s poškozenou až chybějící střechou a narušenými nosnými konstrukcemi. Vnitřní vybavení zcela chybí, vstup do budovy je rizikový. Budova je určena k odstranění. Ve východní části pozemku je samostatná stavba bývalého kravína, nyní užívána jako sklad. Jedná se o přízemní stavbu smíšené konstrukce (kámen + cihla), stropy s kovovými nosníky a dřevěné, střecha sedlová, krytina cca ½ eternit, na zbytku chybí. Omítky staré nebo chybí, okna dřevěná, podlahy betonové. V jižní části pozemku je samostatně stojící stavba, v části obytná, v části bývalá sýpka. V hospodářské části je třípodlažní s půdním prostorem, je smíšené, převážně však cihlové konstrukce, s dřevěnými stropy. Bez podlah, bez vnitřního vybavení. Není užívána, její technický stav je zhoršený, vč. narušení především vodorovných nosných konstrukcí. V obytné části je dvoupodlažní, cihlové konstrukce, se sedlovou střechou, s eternitovou, plechovou a lepenkovou krytinou. Schodiště je kamenné, okna částečně dřevěná, částečně plastová, podlahy keramická dlažba, PVC nebo betonové. Povrchy původní nebo chybí. Objekt byl částečně upravován pro bydlení (především přízemí), technický stav je však i přesto zhoršený, rekonstrukce nebyla dokončena a dům není vhodný k bydlení. Tato část je i podsklepena, výměra sklepa cca 24 m2. V západní části pozemku je zakreslen půdorys původní stavby, na místě je už pouze torzo kamenné budovy - část nosných konstrukcí přízemí, bez střechy. Hodnota stavby je posouzena jako nulová. Byla zhotovena nová brána u vjezdu do areálu (východní hranice pozemku parc. č. st. 30), dále opravena zeď ve východní části stavby č. p. 16, která byla v havarijním stavu. Dále byly provedeny drobné opravy na střechách (u obytné stavby) a vyklizení okolí budov. U budovy bývalé odchovny prasat a u stavby bývalého kravína naopak došlo po silně větrném počasí k dalšímu zhoršení stavu střechy (u odchovny již prakticky k jejímu kompletnímu zřícení). Budovy nejsou užívány, a tedy ani udržovány, v plném rozsahu.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci