ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

garáž Ústí nad Labem, pozemek Řehlovice

Komerční nemovitost

ID
010024
Číslo jednací
010024
Stav
Vyhlášená
Dražebník
Kamil Stupka
Zahájení dražby
2024-06-19 13:30:00
Ukončení dražby
2024-06-19 14:00:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
70.000 CZK
Nejnižší podání
35.000 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
10.000 CZK
Předmět dražby
pozemek parc. č. 350/6, jehož součástí je stavba garáže bez čp/če., zapsané na listu vlastnictví č. 2735 pro katastrální území Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem; pozemek parc. č. 1822 zapsaného na listu vlastnictví č. 256 pro katastrální území Řehlovice, obec Řehlovice, okres Ústí nad Labem.

Popis stavby garáže: Jedná se o jednopodlažní zděnou řadovou garáž. Základy pravděpodobně betonové pasy, svislé konstrukce zděné z cihel plných, střecha rovná betonová. Stáří objektu odhadem 50 a více let. Výměra rozhodná pro ocenění odpovídající zastavěné ploše garáže: 20 m2. Stavebně technický stav objektu zcela dožitý, delší dobu neužívaný, prakticky veškeré konstrukce jsou zcela za hranicí své životnosti, případně prvky zcela chybí. Objekt podle stavebně technického stavu buď k demolici nebo rozsáhlé rekonstrukci. uplatnění předkupního práva k předmětu dražby Přístup je možný pouze přes soukromý pozemek jiného subjektu, věcné břemeno přístupu ve prospěch majitele oceňovaného majetku není zřízeno. Popis pozemku parc. č. 1822: Jedná se o trvalý travní porost o výměře 1781, na pozemku se nachází převážně rostlé listnaté stromy, dle skladby LHO z dat sousedního pozemku se jedná o kombinaci jasan-topol-olše, stáří porostu dle LHO 72 let. Pozemek s výrazným sklonem 12 – 17o. Bodová výnosnost dle BPEJ 15 – produkčně málo významné půdy. Pozemek se nachází mimo zastavěnou část obce, přístup pouze přes nezpevněné obecní pozemky (polní / lesní cesta).

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci