ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 9024004, Nejvyšší podání 222.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Dům Mikulášovice - podíl 1/2

Rodinný dům

ID
009024
Číslo jednací
009024
Stav
Ukončená
Dražebník
Kamil Stupka
Zahájení dražby
2024-06-06 13:30:00
Ukončení dražby
2024-06-06 14:55:02
Odhadní cena
327.000 CZK
Nejnižší podání
163.500 CZK
Minimální příhoz
4.000 CZK
Jistota
40.000 CZK
Předmět dražby
1.1. Předmětem dražby je (dále jen „předmět dražby“): id. podíl 1/2 o parcela p.č. st. 706, jejíž součástí je stavba č.p. 436 – rodinný dům; o pozemky parc. č. 1408 – zahrada a p.č. 1410 trvalý travní porost to vše v obci Mikulášovice, okres Děčín, katastrální území Mikulášovice na listu vlastnictví č. 101

Popis rodinného domu Oceňovaný rodinný dům je samostatný objekt. Stavba má 1 nadzemní podlaží. Dům je částečně podsklepený. V objektu se v části nachází půda a má vybudované podkroví. Základy má smíšené a objekt je smíšené konstrukce. Tloušťka obvodové konstrukce činí cca 40 cm. Stropy jsou dřevěné trámové a v části cihelné klenby, střecha je polovalbová, krytina je plechová s nátěrem a klempířské prvky chybí. Vnější omítky jsou vápenocementové a místy chybí. Zateplení pláště není provedeno. Objekt byl postaven odhadem v roce 1890 - 1920. Vady rodinného domu: vybavení: prvek v dezolátním stavu podlahy: prvek v dezolátním stavu střecha: poškozený prvek zdivo: poškozený prvek okna: poškozený prvek rozvody: prvek v dezolátním stavu Stav objektu lze charakterizovat jako špatný. Popis pozemku Celková výměra pozemku činí 860 m2. Sklon pozemku je rovinatý, částečně mírně svažitý. Vlastní pozemky netvoří kompaktní celek (respektive dotvářející část náleží městu Mikulášovice). Pozemky nejsou oplocené. Trvalé porosty - ovocné dřeviny. Přístup je bezproblémový po zpevněné obecní cestě a přes pozemky obce.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci