ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 82023001, Nejvyšší podání 160.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemky Chotěboř- podíl 1/6

Pozemek

ID
82023
Číslo jednací
82023
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2024-01-10 10:15:00
Ukončení dražby
2024-01-10 10:50:05
Odhadní cena
140.000 CZK
Nejnižší podání
93.334 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
10.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/6 na pozemcích: pozemek parc.č. 4288/19- ostatní plocha (16 m2) pozemek parc.č. 4298- lesní pozemek (1309 m2) pozemek parc.č. 4299- lesní pozemek (863 m2) pozemek parc.č. 4300/3- trvalý travní porost (24451 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, na listu vlastnictví č. 2217 pro katastrální území Chotěboř

Pozemky se nacházejí severozápadně od zastavěného území obce Chotěboř, v přírodní/zemědělské krajině. Jsou přístupné z veřejné, částečně zpevněné komunikace. Pozemky jsou nepravidelného tvaru, převážně mírně svažité. Tvoří ucelený soubor, který je oplocen ohradníkem a užíván jako pastviny. Pozemky parc. č.4298 a 4299 jsou s trvalými porosty, hranice porostu neodpovídá katastrální hranici, porosty jsou také skladbou částečně jiné, než je uvedeno v LHO, neboť v posledních letech byly poškozeny vichrem a kůrovcem. Porosty zasahují také do severního okraje pozemku parc. č. 4300/3. Pozemek parc. č. 4288/19 je nezpevněným okrajem komunikace. Pozemky nejsou zatíženy žádnými věcnými břemeny. Dle územního plánu se jedná o plochy SM – smíšené nezastavěné území zemědělské (louky, pastviny, sady, zahrádky) a L – lesní.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci