ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 78023002, Nejvyšší podání 12.200 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Garáž a podíl 1/2 na garáži Ústí nad Labem- Předlice

Jiná práva

ID
78023
Číslo jednací
78023
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2024-01-10 10:00:00
Ukončení dražby
2024-01-10 10:45:06
Odhadní cena
11.900 CZK
Nejnižší podání
5.950 CZK
Minimální příhoz
300 CZK
Jistota
1.500 CZK
Předmět dražby
• pozemek p.č. 203 (zastavěná plocha a nádvoří) se stavbou postavenou (stojící) na tomto pozemku – garáží bez č.p./č.e., vše zapsáno v katastrálním území Předlice, obec Ústí nad Labem na listu vlastnictví číslo 148 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem • spoluvlastnický podíl ve výši ½ (jedna polovina) vzhledem k celku na: pozemek p.č. 202 (zastavěná plocha a nádvoří) se stavbou postavenou (stojící) na tomto pozemku – garáží bez č.p./č.e., vše zapsáno v katastrálním území Předlice, obec Ústí nad Labem na listu vlastnictví číslo 147 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem

Garáže v celé lokalitě jsou ve špatném stavu, předpokládá se, že buď už vůbec nestojí, nebo jsou kvůli dezolátnímu stavu k demolici. Původně se jednalo o dvě vedle sebe stojící řadové garáže - jedná se o klasickou výstavbu pravděpodobně ze 70. let 20. století, založení na betonových pasech, konstrukce pravděpodobně klasická zděná z cihel s rovnou střechou. Stavebně technický stav objektů - špatný nebo k demolici. Celková výměra pozemků (parc. č. 202 a č. 203) činí vždy 18 m2. Sklon pozemku je rovinatý. Trvalé porosty - bez porostů.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci