ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Protože v průběhu dražby/aukce nikdo z dražitelů neučinil podání alespoň na úrovni nejnižšího podání je dražba/aukce ukončena s výsledkem nevydraženo.
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Rodinný dům Bečov u Mostu- podíl 1/3

Rodinný dům

ID
74023
Číslo jednací
74023
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2023-12-20 14:00:00
Ukončení dražby
2023-12-20 14:30:00
Odhadní cena
280.000 CZK
Nejnižší podání
186.667 CZK
Minimální příhoz
3.000 CZK
Jistota
30.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/3 na pozemku parc.č. st. 117/1- zastavěná plocha a nádvoří (157 m2), součástí je stavba: Bečov č. p. 199; rodinný dům, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 117/1, včetně ideální 1/3 veškerého příslušenství a součástí, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, na listu vlastnictví č. 39 pro katastrální území Bečov u Mostu.

Nemovitost nebyla zpřístupněna. Rodinný dům je levá menší část dvojdomku. Stavba má 2 nadzemní podlaží. Objekt byl postaven odhadem ve 20. - 30. letech 20. století. Okna jsou v části původní dřevěná kastlová nebo jednoduchá, z čelní části domu plastová s izolačním sklem. Ostatní vnitřní vybavení nebo součásti domu nebylo zjištěno – předpoklad standardní dožité nebo v mezním stavu. Dispozičně dům pravděpodobně řešen s ohledem na velikost jako jednogenerační, velikost vnitřní podlahové plochy se dovozuje dle plochy zastavěné a podlažnosti stavby do 85 m2. Dle údajů o stavbě z katastru nemovitostí je objekt napojen na obecní vodovod. Svod splašků do žumpy (jímka, septik). Zemní plyn není zaveden. Stavebně technický stav je hodnocen pouze zjednodušeně na základě vizuálního posouzení stavby. Na stavebně technický stav zaklopených konstrukcí nebo konstrukcí, jejichž stav nelze bezdemontážní technikou zjistit, je usuzováno nepřímo. Konstrukční prvky stavby vizuálně v mezním stavu, přístavba v levé části domu s viditelnými prasklinami zdiva. Stavebně technický stav objektu se pro účely ocenění uvažuje před rekonstrukcí. Celková výměra pozemku činí 157 m2. Sklon pozemku je mírně svažitý. Pozemek je oplocený zděným plotem. Trvalé porosty - bez porostů. Na pozemku se dále nachází: zděná kolna, dřevěná kolna - špatný stav.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci