ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Protože v průběhu dražby/aukce nikdo z dražitelů neučinil podání alespoň na úrovni nejnižšího podání je dražba/aukce ukončena s výsledkem nevydraženo.
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Podíly na pozemcích okres Žilina

Pozemek

ID
76023
Číslo jednací
76023
Stav
Ukončená
Organizátor
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení aukce
2023-11-22 14:45:00
Ukončení aukce
2023-11-22 15:15:00
Odhadní cena
157.243 CZK
Nabídková cena
38.545 CZK
Minimální příhoz
1.000 CZK
Jistota
10.000 CZK
Předmět aukce
- podíl ideálních 6/115959 pozemku parcely registra E č. 878/102, lesní pozemek, o výměře 142 672 m2, zapsaného na listu vlastnictví 2326 pro okres Žilina, obec Kamenná Poruba, Katastrální území Kamenná Poruba u Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky - podíl ideálních 6/115959 pozemku parcely registra E č. 879/7, lesní pozemek, o výměře 168 613 m2, zapsaného na listu vlastnictví 2326 pro okres Žilina, obec Kamenná Poruba, Katastrální území Kamenná Poruba u Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky - podíl ideálních 6/115959 pozemku parcely registra E č. 1874, trvalý travní porost, o výměře 2 431 m2, zapsaného na listu vlastnictví 2326 pro okres Žilina, obec Kamenná Poruba, Katastrální území Kamenná Poruba u Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky - podíl ideálních 6/115959 pozemku parcely registra E č. 1873/2, trvalý travní porost, o výměře 208 469 m2, zapsaného na listu vlastnictví 508 pro okres Žilina, obec Kľače, Katastrální území Kľače u Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky - podíl ideálních 6/115959 pozemku parcely registra E č. 1873/3, trvalý travní porost, o výměře 544 m2, zapsaného na listu vlastnictví 508 pro okres Žilina, obec Kľače, Katastrální území Kľače u Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky - podíl ideálních 6/115959 pozemku parcely registra E č. 1873/4, trvalý travní porost, o výměře 192 m2, zapsaného na listu vlastnictví 508 pro okres Žilina, obec Kľače, Katastrální území Kľače u Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky - podíl ideálních 6/115959 pozemku parcely registra E č. 1874/2, trvalý travní porost, o výměře 482 m2, zapsaného na listu vlastnictví 508 pro okres Žilina, obec Kľače, Katastrální území Kľače u Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky - podíl ideálních 6/115959 pozemku parcely registra E č. 1875/2, trvalý travní porost, o výměře 555 m2, zapsaného na listu vlastnictví 508 pro okres Žilina, obec Kľače, Katastrální území Kľače u Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky - podíl ideální 1/8 pozemku parcely registra C č. 391, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 288 m2, zapsaného na listu vlastnictví 576 pro okres Žilina, obec Konská, Katastrální území Konská u Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky - podíl ideální 1/8 pozemku parcely registra C č. 392, orná půda, o výměře 1 470 m2, zapsaného na listu vlastnictví 1707 pro okres Žilina, obec Konská, Katastrální území Konská u Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky - podíl ideálních 6/64296 pozemku parcely registra C č. 917, lesní pozemek, o výměře 4 521 m2, zapsaného na listu vlastnictví 979 pro okres Žilina, obec Kunerad, Katastrální území Kunerad u Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky - podíl ideálních 6/64296 pozemku parcely registra C č. 1131/8, lesní pozemek, o výměře 670 m2, zapsaného na listu vlastnictví 979 pro okres Žilina, obec Kunerad, Katastrální území Kunerad u Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky - podíl ideálních 6/64296 pozemku parcely registra C č. 1131/9, lesní pozemek, o výměře 5 200 m2, zapsaného na listu vlastnictví 979 pro okres Žilina, obec Kunerad, Katastrální území Kunerad u Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky - podíl ideálních 6/64296 pozemku parcely registra C č. 1131/10, lesní pozemek, o výměře 329 287 m2, zapsaného na listu vlastnictví 979 pro okres Žilina, obec Kunerad, Katastrální území Kunerad u Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky - podíl ideálních 6/64296 pozemku parcely registra C č. 1133/2, lesní pozemek, o výměře 3 522 m2, zapsaného na listu vlastnictví 979 pro okres Žilina, obec Kunerad, Katastrální území Kunerad u Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky - podíl ideální 1/5376 pozemku parcely registra E č. 1347, orná půda, o výměře 114 m2, zapsaného na listu vlastnictví 1080 pro okres Žilina, obec Rajecké Teplice, Katastrální území Rajecké Teplice u Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky - podíl ideální 1/5376 pozemku parcely registra E č. 1351, trvalý travní porost, o výměře 1 200 m2, zapsaného na listu vlastnictví 1865 pro okres Žilina, obec Rajecké Teplice, Katastrální území Rajecké Teplice u Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky - podíl ideálních 6/115959 pozemku parcely registra E č. 1362, trvalý travní porost, o výměře 330 m2, zapsaného na listu vlastnictví 1870 pro okres Žilina, obec Rajecké Teplice, Katastrální území Rajecké Teplice u Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky - podíl ideálních 6/115959 pozemku parcely registra E č. 1365, zahrada, o výměře 125 m2, zapsaného na listu vlastnictví 1870 pro okres Žilina, obec Rajecké Teplice, Katastrální území Rajecké Teplice u Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky - podíl ideálních 6/115959 pozemku parcely registra E č. 1552, trvalý travní porost, o výměře 17 128 m2, zapsaného na listu vlastnictví 1870 pro okres Žilina, obec Rajecké Teplice, Katastrální území Rajecké Teplice u Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky - podíl ideálních 6/115959 pozemku parcely registra E č. 1553/1, trvalý travní porost, o výměře 1 485 m2, zapsaného na listu vlastnictví 1870 pro okres Žilina, obec Rajecké Teplice, Katastrální území Rajecké Teplice u Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky - podíl ideálních 6/115959 pozemku parcely registra E č. 1553/2, trvalý travní porost, o výměře 9 523 m2, zapsaného na listu vlastnictví 1870 pro okres Žilina, obec Rajecké Teplice, Katastrální území Rajecké Teplice u Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky - podíl ideálních 6/115959 pozemku parcely registra E č. 1554, trvalý travní porost, o výměře 1 620 m2, zapsaného na listu vlastnictví 1870 pro okres Žilina, obec Rajecké Teplice, Katastrální území Rajecké Teplice u Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky - podíl ideálních 6/115959 pozemku parcely registra E č. 1555/1, trvalý travní porost, o výměře 2 223 m2, zapsaného na listu vlastnictví 1870 pro okres Žilina, obec Rajecké Teplice, Katastrální území Rajecké Teplice u Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky - podíl ideálních 6/115959 pozemku parcely registra E č. 1555/2, trvalý travní porost, o výměře 227 m2, zapsaného na listu vlastnictví 1870 pro okres Žilina, obec Rajecké Teplice, Katastrální území Rajecké Teplice u Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky - podíl ideálních 6/115959 pozemku parcely registra E č. 1556, trvalý travní porost, o výměře 558 m2, zapsaného na listu vlastnictví 1870 pro okres Žilina, obec Rajecké Teplice, Katastrální území Rajecké Teplice u Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky - podíl ideálních 6/115959 pozemku parcely registra E č. 1557, trvalý travní porost, o výměře 1 217 m2, zapsaného na listu vlastnictví 1870 pro okres Žilina, obec Rajecké Teplice, Katastrální území Rajecké Teplice u Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky - podíl ideálních 6/115959 pozemku parcely registra E č. 1558/1, trvalý travní porost, o výměře 7 593 m2, zapsaného na listu vlastnictví 1870 pro okres Žilina, obec Rajecké Teplice, Katastrální území Rajecké Teplice u Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky - podíl ideálních 6/115959 pozemku parcely registra E č. 1558/2, trvalý travní porost, o výměře 1 074 m2, zapsaného na listu vlastnictví 1870 pro okres Žilina, obec Rajecké Teplice, Katastrální území Rajecké Teplice u Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky - podíl ideálních 6/115959 pozemku parcely registra E č. 1558/3, trvalý travní porost, o výměře 834 m2, zapsaného na listu vlastnictví 1870 pro okres Žilina, obec Rajecké Teplice, Katastrální území Rajecké Teplice u Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky - podíl ideálních 6/115959 pozemku parcely registra E č. 1558/4, trvalý travní porost, o výměře 5 625 m2, zapsaného na listu vlastnictví 1870 pro okres Žilina, obec Rajecké Teplice, Katastrální území Rajecké Teplice u Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky - podíl ideálních 6/115959 pozemku parcely registra E č. 1367, trvalý travní porost, o výměře 5 m2, zapsaného na listu vlastnictví 1872 pro okres Žilina, obec Rajecké Teplice, Katastrální území Rajecké Teplice u Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky - podíl ideálních 6/115959 pozemku parcely registra E č. 1369/3, trvalý travní porost, o výměře 5 m2, zapsaného na listu vlastnictví 1872 pro okres Žilina, obec Rajecké Teplice, Katastrální území Rajecké Teplice u Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky - podíl ideálních 6/115959 pozemku parcely registra E č. 1370/1, trvalý travní porost, o výměře 380 m2, zapsaného na listu vlastnictví 1872 pro okres Žilina, obec Rajecké Teplice, Katastrální území Rajecké Teplice u Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky - podíl ideálních 6/115959 pozemku parcely registra E č. 1370/2, trvalý travní porost, o výměře 15 m2, zapsaného na listu vlastnictví 1872 pro okres Žilina, obec Rajecké Teplice, Katastrální území Rajecké Teplice u Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Podíly na pozemcích- orná půda, les, louky

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit dražbu