ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 67023002, Nejvyšší podání 128.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemky Deštnice, mobilní telefon

Pozemek

ID
67023
Číslo jednací
67023
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2023-12-06 14:00:00
Ukončení dražby
2023-12-06 14:30:03
Odhadní cena
192.000 CZK
Nejnižší podání
128.000 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
20.000 CZK
Předmět dražby
1.- pozemek parc.č. 42/6- ostatní plocha (226 m2) - pozemek parc.č. 42/7- ostatní plocha (28 m2) - pozemek parc.č. 1003/5- lesní pozemek (1462 m2) - pozemek parc.č. 1003/13- lesní pozemek (867 m2) - pozemek parc.č. 1003/17- lesní pozemek (1017 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, na listu vlastnictví č. 150 pro katastrální území Deštnice 2.- mobilní telefon zn. LG vč. nabíječky

1. Pozemky parc. č. 42/6, 42/7 jsou v katastru nemovitostí zapsané jako ostatní plocha o celkové výměře 254 m2. Pozemky rovinaté a mírně svažité až v části svažité, bez oplocení, 2x jehličnan. Jedná se o pozemky kolem bytového domu. Pozemky parc. č. 1003/5, 1003/13, 1003/17 jsou v katastru nemovitostí zapsané jako lesní pozemky, celková výměra činí 3346 m2. Pozemky jsou mimo zastavěnou část obce, dle ÚP se jedná o plochy lesní. Podle dat LHO je složení lesa na parc. č. 1003/5, 1003/13 listnatými porosty uvedeného stáří 47 let (2018) skutečné stáří 52 let (2023). Složení lesa na parc. č. 1003/17 smíšenými lesy uvedeného stáří 109 let (2018), skutečné stáří 114 let (2023). 2. telefon uložen v nemocnici v Mostě.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci