ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 42023001, Nejvyšší podání 748.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Rodinný dům Nové Kopisty

Rodinný dům

ID
42023
Číslo jednací
42023
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2023-11-29 14:00:00
Ukončení dražby
2023-11-29 14:30:02
Odhadní cena
1.122.000 CZK
Nejnižší podání
748.000 CZK
Minimální příhoz
10.000 CZK
Jistota
70.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc.č. st. 48- zastavěná plocha a nádvoří (173 m2), součástí je stavba: Nové Kopisty č. p. 51, rodinný dům, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 48 - pozemek parc.č. 49/2- zahrada (54 m2) se všemi součástmi a příslušenstvím vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 18 pro katastrální území Nové Kopisty

Rodinný dům je samostatný objekt. Stavba má 1 nadzemní podlaží. Dům není pravděpodobně podsklepený. V objektu je půda a nemá vybudované podkroví. Objekt byl postaven odhadem v roce 1920. Vzhledem ke stáří nemovitosti prošel objekt částečnou modernizací, pravděpodobně kolem roku 1945. Stav objektu lze charakterizovat jako špatný. Podlahová plocha činí odhadem dle plochy zastavěné a dle podlažnosti stavby cca 63 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí odhadem 134 m2. Celková výměra pozemku činí 227 m2. Sklon pozemku je rovinatý. Oplocení pozemku - oplocení tvořeno vedlejšími stavbami. Trvalé porosty - náletové dřeviny. Pozemek je zarostlý, značně neudržovaný. Na pozemku se dále nacházejí vedlejší stavby - garáž, hospodářská stavba u hranice pozemku. Dokumentace neodpovídá skutečnému stavu- na pozemku parc.č. st. 48 není zakreslena hospodářská stavba a část rodinného domu, které se ve skutečnosti na parcele nacházejí.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci