ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 58022001, Nejvyšší podání 102.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Rodinný dům Chožov- podíl 1/8

Rodinný dům

ID
58022
Číslo jednací
58022
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2023-03-29 14:15:00
Ukončení dražby
2023-03-29 14:45:08
Odhadní cena
153.000 CZK
Nejnižší podání
102.000 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
20.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/8 na nemovitostech: pozemek parc.č. St. 14/1- zastavěná plocha a nádvoří (1859 m2), součástí je stavba bez čp/če, garáž, stavba stojí na pozemku parc.č. St. 14/1 pozemek parc.č. St. 14/2- zastavěná plocha a nádvoří (104 m2), součástí je stavba: Chožov, č.p. 135, rod.dům, stavba stojí na pozemku parc.č. St. 14/2 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny, na listu vlastnictví č. 285 pro katastrální území Chožov

Rodinný dům je samostatný objekt. Stavba má 2 nadzemní podlaží. Dům pravděpodobně není podsklepený. V objektu je půda a nemá vybudované podkroví. Základy má pravděpodobně kamenné, svislé konstrukce cihlové. Tloušťka obvodové konstrukce činí cca do 45 cm. Stropy jsou dřevěné trámové, střecha je sedlová, krytinu tvoří eternitové šablony a klempířské prvky chybí. Vnější omítky chybí a zateplení pláště není provedeno. U domu přístavba nespecifikovaného využití. Objekt byl postaven odhadem na začátku 20. století a ke dni ocenění je přibližně 100 let stár. Vnitřní omítky jsou vápenocementové. Okna jsou dřevěná zdvojená. Vnitřní vybavení zcela dožité, chybějící či zdemolované, dům nelze obývat. Podlahová plocha vč. Příslušenství 100m2. Napojení na sítě nebylo možné zjistit, předpokládá se odpojení od všech sítí s možností napojení na sítě, které jsou v obci dostupné. Stavebně technický stav je hodnocen na základě vizuálního posouzení stavby. Na stavebně technický stav zaklopených konstrukcí nebo konstrukcí, jejichž stav nelze bezdemontážní technikou zjistit, je usuzováno nepřímo. Stavebně technický stav objektu lze charakterizovat jako špatný. Veškeré konstrukční prvky jsou za hranicí životnosti s viditelným poškozením. Celková výměra pozemku činí 1963 m2. Sklon pozemku je rovinatý. Pozemek je oplocený v části zděným plotem. Samostatná garáž situovaná na parc. č. st. 14/1. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt se sedlovou střechou, založení na kamenných základech, svislé konstrukční prvky zděné klasickým způsobem, pravděpodobně ze smíšeného zdiva (cihla / kámen / tvárnice), stavebně technický stav špatný. Dále se na pozemku nachází rozměrná zděná stodola, která není zapsána v katastru nemovitostí i přes to, že svými rozměry nesplňuje parametry vedlejší stavby. Jedná se o nepodsklepenou jednopodlažní stavbu s vysokou sedlovou střechou, svislé konstrukce zděné klasickým způsobem pravděpodobně ze smíšeného zdiva (kámen/cihla). Stavebně technický stav spíše špatný.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci