ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 105022001, Nejvyšší podání 47.200 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemek Lounky- podíl 1/2

Pozemek

ID
105022
Číslo jednací
105022
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2023-03-22 14:45:00
Ukončení dražby
2023-03-22 15:15:05
Odhadní cena
70.800 CZK
Nejnižší podání
47.200 CZK
Minimální příhoz
1.000 CZK
Jistota
12.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech: pozemek parc.č. st. 31- zastavěná plocha a nádvoří (151 m2), součástí je stavba: Lounky č. p. 57, rodinný dům, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 31 - pozemek parc.č. 38- zahrada (76 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 239 pro katastrální území Lounky

Dokumentace neodpovídá skutečnému stavu. Na LV 239, k.ú Lounky, na parcele parc.č. st. 31 je zapsán rodinný dům Lounky č. p. 57, který se ve skutečnosti na pozemku nenachází, objekt byl odstraněn. Jedná se o pozemek parc. č. st. 31, 38 o celkové výměře 227 m2. Pozemek je stavební. Dle územního plánu je pozemek regulován jako SO- plochy smíšené obytné. Sklon pozemku je rovinatý. Pozemek je oplocený pletivem do ocelových sloupků. Trvalé porosty - ovocné dřeviny, náletové dřeviny, traviny. Na pozemku se nachází vedlejší stavby k hospodářským účelům, oplocení. Vše ve vlastnictví majitele sousedního pozemku parc.č. 409/10. Přístup je řešen přes soukromý pozemek jiného subjektu, nebylo zřízeno věcné břemeno přístupu ve prospěch majitele oceňovaného majetku. Pozemek leží ve střední části obce a charakter okolí odpovídá rezidenční zástavbě rodinnými domy se zahradami.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci