ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Protože do zahájení dražby/aukce nebyl zapsán žádný účastník, dražba/aukce je ukončena s výsledkem nevydraženo.
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Rekreační chatka Ústí nad Labem

Rekreační objekt

ID
05023
Číslo jednací
05023
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2023-03-22 14:15:00
Ukončení dražby
2023-03-22 14:45:00
Odhadní cena
299.000 CZK
Nejnižší podání
149.500 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
40.000 CZK
Předmět dražby
- stavba Ústí nad Labem-centrum, č. ev. 9571, rod. rekr., stavba stojí na pozemku parc.č. 3895/19, LV 1 (Vlastník Statutární město Ústí nad Labem) stavba zapsána v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, na listu vlastnictví č. 11074 pro katastrální území Ústí nad Labem

Nesoulad skutečného stavu se stavem zapsaným v katastru nemovitostí: obvod budovy podle katastrální mapy neodpovídá skutečnému stavu. Jednopodlažní zahrádkářská chatka s přiděleným číslem evidenčním. Stavba se nachází v uzavřené zahrádkářské kolonii a je situována na pozemku odlišného vlastníka (obecní pozemek), pozemky jsou pod správou zahrádkářského svazu, který přeúčtovává jednotlivým vlastníkům částku za pronájem pozemků dle velikosti užívaného pozemku. Základy má stavba pravděpodobně betonové bez izolace nebo v kombinaci beton/kámen, konstrukce objektu je dřevěná s oboustranným zaklopením konstrukce. Střecha sedlová v části pultová, střešní krytina je tvořena živičnou lepenkou a pro klempířské prvky byl použit plech. Vnější úprava pláště nátěrem. Okna dřevěná jednoduchá, dveře dřevěné. Vnitřní vybavení nebylo možné zjistit, jelikož objekt nebyl zpřístupněn. Pohledem přes okno bylo zjištěno, že chata je s poničeným či dožitým vybavením, delší dobu neobývaná (nejméně 6 let). Objekt je špatném stavu určený ke kompletní rekonstrukci. Podlahová plocha činí včetně nepovolené přístavby odhadem do 30 m2. V rámci kolonie je možné napojení na elektrickou síť. Stáří objektu nebylo zjištěno, odhaduje se nejméně na 60 let – zcela dožité. Přilehlý pozemek je v pronájmu – podle oplocení byla naměřena jeho rozloha cca 130 m2 včetně zastavěného pozemku. Oplocení dřevěným plotem a pletivem. Samotný pozemek je mírně svažitý - svažitý. Přístup k objektu je bezproblémový po nezpevněné cestě v rámci kolonie. Možnost parkování jsou v širším okolí objektu.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci