ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 109022001, Nejvyšší podání 18.227 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Podíly na pozemcích Libkovice pod Řípem, Bechlín, Cítov

Pozemek

ID
109022
Číslo jednací
109022
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2023-03-17 09:15:00
Ukončení dražby
2023-03-17 09:45:03
Odhadní cena
27.340 CZK
Nejnižší podání
18.227 CZK
Minimální příhoz
500 CZK
Jistota
5.000 CZK
Předmět dražby
- 1.- podíl o velikosti 1/44 na pozemku parc.č. 1558/10- lesní pozemek (600 m2), na pozemku parc. č. 1558/58- orná půda (47 m2), na pozemku parc.č. 1558/175- lesní pozemek (94 m2), vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, na listu vlastnictví č. 388 pro katastrální území Cítov 2.- podíl o velikosti 1/44 na pozemku parc.č. 1279/30- orná půda (10956 m2), zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 557 pro katastrální území Bechlín 3.- podíl o velikosti 1/6 na pozemku parc.č. 698/5- orná půda (2696 m2), zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 190 pro katastrální území Libkovice pod Řípem 4.- podíl o velikosti 1/44 na pozemku parc.č. 226/1- orná půda (5594 m2), zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 191 pro katastrální území Libkovice pod Řípem

Zemědělské pozemky: Jedná se o pozemek parc. č. 1279/30, 698/5, 226/1, 1558/58 o celkové výměře 19293 m2. Oceňovaný pozemek je užívaný jako zemědělská plocha. Dle územního plánu je pozemek regulován jako plochy zemědělské- orná půda. Sklon pozemků je rovinatý, mírně svažitý. Pozemky nejsou oploceny a nacházejí se v souboru zemědělských pozemků. Pozemky jsou dle LPIS obhospodařovány na základě pachtovní smlouvy. Na pozemku parc.č. 226/1 se nachází vedení VN (VVN). Dle katastrální mapy jsou na pozemku umístěny dva stožáry elektrovodných zařízení. Přístup je řešen přes soukromý pozemek jiného subjektu, není zřízeno věcné břemeno přístupu ve prospěch majitele oceňovaného majetku. Pozemky leží na samotě a charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti. K pozemkům se lze dostat po nezpevněné cestě, přístup k pozemkům je špatný přes okolní zemědělské pozemky. Přístup není vhodný pro automobil. Lesní pozemky: Jedná se o pozemek parc. č. 1558/10, 1558/175 o celkové výměře 694 m2. Oceňovaný pozemek je užívaný jako lesní plocha. Dle územního plánu je pozemek regulován jako plochy lesní. Pozemek není oplocený. Trvalé porosty dle lesních hospodářských osnov - BO. Přístup je řešen přes soukromý pozemek jiného subjektu, není zřízeno věcné břemeno přístupu ve prospěch majitele oceňovaného majetku. Pozemek leží na samotě a charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti. K pozemkům je omezený přístup. Přístup není vhodný pro automobil.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci