ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Protože v průběhu dražby/aukce nikdo z dražitelů neučinil podání alespoň na úrovni nejnižšího podání je dražba/aukce ukončena s výsledkem nevydraženo.
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Rodinný dům Libkovice pod Řípem- podíl 1/6, movité věci

Rodinný dům

ID
108022
Číslo jednací
108022
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2023-03-17 09:00:00
Ukončení dražby
2023-03-17 09:30:00
Odhadní cena
224.375 CZK
Nejnižší podání
149.584 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
30.000 CZK
Předmět dražby
1.- podíl o velikosti 1/6 na nemovitostech: pozemek parc.č. st. 86- zastavěná plocha a nádvoří( 398 m2), součástí je stavba: Libkovice pod Řípem, č.p. 90, rod.dům, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 86 pozemek parc.č. 123/5- zahrada (306 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 190 pro katastrální území Libkovice pod Řípem 2.- mobilní telefon zn. LG, náramek z bílého kovu, řetízek s přívěskem ze žlutého kovu, zanechané v nemocnici Litoměřice

Rodinný dům je samostatný objekt. Stavba má 2 nadzemní podlaží. Dům není pravděpodobně podsklepený nebo pouze z části. V objektu je půda a nemá vybudované podkroví. Základy má kamenné a objekt je smíšené konstrukce. Stropy jsou dřevěné trámové, střecha je sedlová, krytinu tvoří betonová taška a klempířské prvky jsou plechové a z převážné části chybí. Vnější omítky jsou vápenocementové a vnější omítky chybí a zateplení pláště není provedeno. Objekt byl postaven odhadem v roce 1892. Stav objektu lze charakterizovat jako špatný. Většina prvků v dezolátním stavu. Dispozice rodinného domu nezjištěna. Podlahová plocha činí odhadem dle plochy zastavěné a dle podlažnosti stavby cca 176 m2, včetně příslušenství 264 m2. Vnitřní omítky jsou pravděpodobně vápenné a z části chybí. Okna jsou špaletová, dřevěná jednoduchá. Příslušenství oken chybí. Obytné místnosti jsou orientované na východ, sever. Kuchyňské vybavení pravděpodobně chybí. Koupelna a WC se pravděpodobně nenachází. Interiérové dveře jsou pravděpodobně dřevěné plné, zárubně jsou dřevěné a vchodové dveře jsou dřevěné. Osvětlovací techniku tvoří pravděpodobně lustry. Další vybavení rodinného domu chybí. Do domu je zavedena elektřina o napětí 230 a 400 V a je dodávána z rozvodné sítě. Přívod vody není proveden a voda je odebírána ze studny. Svod splašků pravděpodobně chybí. Zemní plyn není zaveden. Stavba není vytápěna, topná tělesa chybí, ohřev vody není řešen.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci