ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 3023001, Nejvyšší podání 8.300 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemek Žim- podíl 1/3

Pozemek

ID
03023
Číslo jednací
03023
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2023-03-08 14:15:00
Ukončení dražby
2023-03-08 14:45:02
Odhadní cena
16.600 CZK
Nejnižší podání
8.300 CZK
Minimální příhoz
200 CZK
Jistota
2.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/3 na pozemku parc.č. 530- ostatní plocha (1971 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 112 pro katastrální území Žim

Pozemek parc. č. 530 zapsaný v katastru nemovitostí jako: ostatní plocha - neplodná půda o celkové výměře 1971 m2. Na pozemku se nachází trvalé porosty: listnaté porosty, nálety, keře. Sklon pozemku je svažitý. Pozemek se nachází mimo zastavěnou a zastavitelnou plochu obce. Jedná se charakterově o zemědělský pozemek s omezeným využitím (ostatní plocha - neplodná půda). Dle územního plánu je pozemek regulován jako "NP - plochy přírodní".

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci