ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 95022001, Nejvyšší podání 1.252.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Rodinný dům Telnice

Rodinný dům

ID
95022
Číslo jednací
95022
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2023-02-22 14:45:00
Ukončení dražby
2023-02-22 15:15:04
Odhadní cena
2.504.000 CZK
Nejnižší podání
1.252.000 CZK
Minimální příhoz
10.000 CZK
Jistota
150.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc.č. st. 40- zastavěná plocha a nádvoří (381 m2), součástí je stavba: Telnice, č. p. 18, rodinný dům, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 40 - pozemek parc.č. 124- trvalý travní porost (586 m2) - pozemek parc.č. 125- trvalý travní porost (490 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, na listu vlastnictví č. 81 pro katastrální území Telnice

Rodinný dům je samostatný objekt. Stavba má 2 nadzemní podlaží. Dům není podsklepený. V objektu je půda a má vybudované podkroví. Základy má kamenné a objekt je cihlové konstrukce. Střecha je mansardová, krytinu tvoří živičná lepenka a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky jsou fasádní štukové a plášť je zateplen polystyrenem. Objekt byl postaven odhadem na začátku 20. století, v nedávné minulosti pravděpodobně přistavěno zádveří, které však není zakresleno v katastrální mapě. Stavba byla pravděpodobně provedena bez povolení nebo nebyla dodatečně legalizována. Vnitřní omítky jsou vápenocementové. Okna jsou plastová s dvojsklem. Obytné místnosti jsou orientované na severovýchod, severozápad, jihovýchod, jihozápad. V koupelně se nachází klasická vana, umyvadlo a na toaletě se nachází závěsná toaleta. Interiérové dveře většinou chybí, zárubně jsou obložkové a vchodové dveře jsou plastové. Vnitřní vybavení většinou chybí, je poničené nebo zcela dožité - v domě byla započata vnitřní rekonstrukce. Dispozice rodinného domu: dvougenerační. Podlahová plocha 126,65 m2. Další vybavení rodinného domu: Klimatizační jednotky vnitřní a vnější - funkčnost neověřena. Napojení na inženýrské sítě, vytápění a ohřev TUV: Dům je možno napojit na elektřinu - v současné době odpojeno od distribuční sítě. Voda je přivedena z obecního vodovodu. Svod splašků je řešen do jímky. Zemní plyn není zaveden. Stavba byla vytápěna přímotopy - v současné době buď chybí, nebo odpojené, ohřev vody zajišťuje bojler. Stavebně technický stav a vady rodinného domu: Na domě proběhla rekonstrukce dílčích konstrukcí, dům byl zateplen polystyrenem, provedena štuková fasáda, vyměněna střešní krytina, vyměněna okna za plastová, dále byly provedeny dílčí opravy interiéru - stáří těchto oprav lze odhadnout na 15 - 20 let. Poslední vlastník započal vnitřní rekonstrukce v domě, jsou zde nedokončené opravy interiérů, vnitřních rozvodů elektřiny apod. Nyní již od r. 2018, kdy poslední vlastník zemřel, opuštěné, částečně zde patrně dochází k rozkrádání vnitřního vybavení. Celkový stavebně technický stav se tak pro účely ocenění uvažuje k rekonstrukci. Stavebně technický stav je hodnocen na základě vizuálního posouzení stavby. Na stavebně technický stav zaklopených konstrukcí nebo konstrukcí, jejichž stav nelze bezdemontážní technikou zjistit, je usuzováno nepřímo. Popis pozemku, oplocení a trvalé porosty: Celková výměra pozemku činí 1457 m2. Sklon pozemku je svažitý. Oplocení zcela dožité či nedokončené, podezdívky z kamene, ocelové sloupky. Z trvalých porostů pouze jednotky ks listnatých porostů. Vedlejší stavby, garáže, případně další venkovní úpravy: Opěrné kamenné zídky. Širší vztahy: Přístup je řešen přes soukromý pozemek jiného subjektu, věcné břemeno přístupu ve prospěch pozemku parc. č. 125 je zapsáno s povinností k pozemkům parc. č. 123/4, 424. K nemovitosti není možný příjezd vozidlem.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci