ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 62022006, Nejvyšší podání 309.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Rodinný dům Straky - podíl 1/2

Rodinný dům

ID
62022
Číslo jednací
62022
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2023-02-08 14:15:00
Ukončení dražby
2023-02-08 15:05:04
Odhadní cena
924.000 CZK
Nejnižší podání
231.000 CZK
Minimální příhoz
3.000 CZK
Jistota
60.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech: pozemek parc.č. st. 58 – zastavěná plocha a nádvoří (432 m2), součástí je stavba: Straky č. p. 13, rod.dům, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 58 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 460 pro katastrální území Všechlapy u Zabrušan

Jednopodlažní zděná stavba. Původní stavba ve tvaru písmene „L“, později s provedenou přístavbou k zadní části domu. Základy domu kamenné, svislé konstrukce zděné klasickým způsobem, zdivo cihelné, tloušťka stěn odhadem do 45 cm. Dům pravděpodobně částečně podsklepen, střecha sedlová s eternitovou střešní krytinou, klempířské prvky plechové. V objektu pravděpodobně podkrovní pokoj, jinak jen půda. Fasáda domu vápenocementová. Okna dřevěná zdvojená, vstupní dveře dřevěné. Stáří stavby se dohaduje dle typu stavby a zdobných prvků na fasádě na přelom 19. a 20. století, ke dni ocenění je stáří stavby odhadem více než 120 let. Podlahová plocha užitná se stanovuje dle skutečně zastavitelné plochy a podlažnosti stavby cca do 200 m2. Vnitřní omítky pravděpodobně dvouvrstvé vápenné, vnitřní součásti a vybavení se dohadují zcela dožité. Dispozice nebyly zjištěny. Napojení na inženýrské sítě nebylo zjištěno - předpokládá se možnost napojení na dostupné sítě - dle informací z katastru nemovitostí je objekt napojen na jímku (žumpu). Vytápění objektu nebylo zjištěno - předpoklad lokální vytápění kamny na tuhá paliva. Pozemek, který náleží k objektu, je svažitý o celkové výměře 432 m2. Přístup k objektu je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Součástí ocenění je také zděná kolna nacházející se za domem.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci