ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Protože do zahájení dražby/aukce nebyl zapsán žádný účastník, dražba/aukce je ukončena s výsledkem nevydraženo.
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Rodinný dům Vaňov

Rodinný dům

ID
103022
Číslo jednací
103022
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2023-03-08 14:00:00
Ukončení dražby
2023-03-08 14:30:00
Odhadní cena
7.757.000 CZK
Nejnižší podání
5.171.334 CZK
Minimální příhoz
20.000 CZK
Jistota
250.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc.č. 407- zahrada (1352 m2) - pozemek parc.č. 410/1- trvalý travní porost (1588 m2) - pozemek parc.č. 410/2- zahrada (2957 m2) - pozemek parc.č. 411- zahrada (412 m2) - pozemek parc.č. 412- zahrada (3835 m2) - pozemek parc.č. 413- zastavěná plocha a nádvoří (648 m2), součástí je stavba: Vaňov, č. p. 69, rodinný dům, stavba stojí na pozemku parc.č. 413 - pozemek parc.č. 414- zastavěná plocha a nádvoří (249 m2), součástí je stavba Vaňov, č.ev. 140, garáž, stavba stojí na pozemku parc.č. 414 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, na listu vlastnictví č. 140 pro katastrální území Vaňov

Rodinný dům je samostatný objekt. Stavba má 2 nadzemní podlaží. Dům je částečně podsklepený. V objektu se v části nachází půda a má vybudované podkroví. Základy má dům kamenné, svislé konstrukce zděné klasickým způsobem, zdivo cihelné. Tloušťka obvodové konstrukce činí cca 45 cm. Stropy jsou dřevěné trámové, střecha je polovalbová s vikýři, krytinu tvoří betonová taška a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky jsou vápenocementové a zateplení pláště není provedeno. Objekt byl postaven odhadem na začátku 20. století a ke dni ocenění je nejméně 100 let stár. Dům je rozdělen na 3 bytové jednotky. Vnitřní omítky jsou vápenocementové. Okna jsou dřevěná kastlová. Vnitřní součásti standardní v dožitém stavu - kuchyňské vybavení tvoří kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů, sporák. V koupelnách se nachází klasická vana, umyvadlo a na toaletě se nachází klasická toaleta. Interiérové dveře jsou náplňové nebo dřevěné plné a prosklené, zárubně jsou ocelové a dřevěné, vchodové dveře jsou dřevěné. Osvětlovací techniku tvoří lustry. Dispozice rodinného domu: dvougenerační - na každém patře možno užívat samostatně byt, případně také další pokoje s koupelnou v podkroví. Podlahová plocha vč. příslušenství 326,59 m2. Do domu je zavedena elektřina o napětí 230 a 400 V - v současné době odpojeno od distribuční sítě. Voda je přivedena z obecního vodovodu. Svod splašků je pravděpodobně řešen do jímky (na místě se nepodařilo zjistit, ani vlastník neměl dostatečné informace - informace o napojení na sítě byly čerpány z povinně zveřejňovaných informací o stavbách na ČÚZK). Zemní plyn není zaveden. Vytápění zajišťuje kotel na tuhá paliva s ústředním rozvodem, topná tělesa tvoří závěsné radiátory, ohřev vody zajišťuje bojler. Stavebně technický stav je hodnocen na základě vizuálního posouzení stavby. Na stavebně technický stav zaklopených konstrukcí nebo konstrukcí, jejichž stav nelze bezdemontážní technikou zjistit, je usuzováno nepřímo. Založení stavby a svislé konstrukční prvky s viditelným zavlhnutím, které je pravděpodobně zapříčiněno absencí či poškozením izolace proti zemní vlhkosti. S ohledem na stáří stavby a charakter dosavadní zanedbané údržby, jsou prakticky veškeré konstrukční prvky dožité nebo v mezním stavu. Založení stavby a svislé konstrukce bez viditelných poškození, fasáda domu zcela dožitá. Výplně otvorů (okna, dveře) zcela dožité. Vnitřní instalační rozvody zcela dožité, ostatní vnitřní součásti zcela dožité. Střešní konstrukce pravděpodobně původní, funkční s dílčími poškozeními. Střešní krytina se předpokládá dožitá, do domu značně zatéká. Stavebně technický stav objektu lze charakterizovat jako před kompletní rozsáhlou rekonstrukcí. Celková výměra pozemku činí 11041 m2. Sklon pozemku je svažitý. Pozemek je oplocen plotem (pletivo, ocel. pole nebo obdobné). Trvalé porosty v části tvoří okrasné a listnaté dřeviny. Pozemek je rozsáhlý, kdy jeho zadní část je v podstatě nevyužitá a tvoří jí pouze svah s listnatými porosty. Je třeba ve znaleckém posudku upozornit, že oceňované pozemky se podle územně plánovací dokumentace kompletně nachází v zastavitelných plochách. Součástí ocenění je garáž s č.ev.140 situovaná v dolní části funkčního celku, jedná se o zděnou stavbu, pravděpodobně z kamene nebo smíšené konstrukce - stavba nebyla zpřístupněna a na stavebně technický stav a konstrukční charakteristiku je uvažováno pouze nepřímo. Stavba má pouze vstupní dveře, vjezdová vrata byla v minulosti pravděpodobně odstraněna a zazděna. Upozornění na nesoulad skutečného stavu se stavem zapsaným v katastru nemovitostí: vedlejší stavby nezapsané v KN. Způsob ochrany nemovitosti: rozsáhlé chráněné území, památkově chráněné území. Spodní část pozemků je vhodná pro stavbu dalšího domu.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci