ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 99022004, Nejvyšší podání 58.500 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Garáž Děčín

Jiná práva

ID
99022
Číslo jednací
99022
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2023-02-01 14:15:00
Ukončení dražby
2023-02-01 15:10:03
Odhadní cena
72.000 CZK
Nejnižší podání
48.000 CZK
Minimální příhoz
1.000 CZK
Jistota
8.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 3/16 na nemovitostech: pozemek parc.č. 3847- zastavěná plocha a nádvoří (19 m2), součástí je stavba: budova Děčín VI-Letná, č. ev. 389, 390; garáž, stavba stojí na pozemku parc.č. 3847 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, na listu vlastnictví č. 1215 pro katastrální území Podmokly

Garáž je řadový objekt. Stavba má 2 nadzemní podlaží. Objekt není podsklepený, není zde půda a nemá vybudované podkroví. Je třeba upozornit, že se jedná o dvě nad sebou situované garáže, kdy vlastník XXXX užívají podle zvyklostí spodní garáž č.ev. 390, ostatní spoluvlastníci podle místní zvyklosti užívají vrchní garáž č.ev. 389. Objekt je cihlové konstrukce, základy má betonové neizolované, stropy jsou železobetonové monolitické, střecha je rovná, krytinu tvoří živičná lepenka a klempířské prvky jsou plechové. Vnější omítky jsou břízolitové a zateplení pláště není provedeno. Objekt byl postaven odhadem 70. letech 20. století. Vnitřní omítky jsou pravděpodobně vápenocementové a okna jsou sklobetonové tvarovky (luxfery). Garáž má dvoukřídlá kovová vrata. Podlaha betonová. Garáž je možno napojit na přívod el. energie - vedle garáže dvířka s jističem a měřákem. Ostatní sítě ani vytápění se nepředpokládá. Zastavěná plocha je 19 m2, pro účely ocenění se celková plocha garáží určuje 38 m2. Stavebně technický stav objektu lze charakterizovat jako průměrný - dobrý. Celková výměra pozemku činí 19 m2. Sklon pozemku je mírně svažitý - terasovitý. Pozemek není oplocený. Trvalé porosty - bez porostů. Přístup je bezproblémový. Garáž je postavena ve střední části obce a charakter okolí odpovídá rezidenční zástavbě bytovými domy a rodinnými domy se zahradami.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci