ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Protože do zahájení dražby/aukce nebyl zapsán žádný účastník, dražba/aukce je ukončena s výsledkem nevydraženo.
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemek Děčín-Vilsnice

Pozemek

ID
98022
Číslo jednací
98022
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2023-02-01 14:00:00
Ukončení dražby
2023-02-01 14:30:00
Odhadní cena
826.000 CZK
Nejnižší podání
550.667 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
80.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc.č. 38/2- zahrada (868 m2), na pozemku stojí garáž (nezapsaná na KN) a zahrádkářská chatka (nezapsaná na KN), pozemek zapsán v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, na listu vlastnictví č. 175 pro katastrální území Vilsnice

Nesoulad skutečného stavu se stavem zapsaným v katastru nemovitostí: na pozemku jsou situovány dvě stavby nezapsané v katastru nemovitostí, a to garáž a zahrádkářská chatka. Pozemek parc. č. 38/2 zapsaný v katastru nemovitostí jako: zahrada o celkové výměře 868 m2. Na pozemku se nachází trvalé porosty, převážně se jedná o listnaté ovocné nebo okrasné dřeviny. Sklon pozemku je svažitý. Pozemek je oplocený v části dřevěným, v části ocelovým plotem v dožitém stavu. Dle územního plánu je pozemek regulován jako „Plochy RD“. Pozemek se tedy pro účely ocenění uvažuje jako zastavitelný stavbou pro bydlení. Na pozemku se nachází garáž - jedná se o zděnou jednopodlažní stavbu zasazenou do svažitého terénu na kamenné podezdívce, střecha je rovná, vrata ocelová. Stavebně technický stav vizuálně v mezním stavu. Konstrukční prvky zastaralé, chybí vnější omítky. Předpoklad možnost napojení na elektrickou energii. V dolní části pozemku se nachází zahrádkářská chatka - jedná se pravděpodobně o jednopodlažní chatku dřevěné konstrukce, předpoklad s oboustranným obitím, střechy pravděpodobně pultová. Stavebně technický stav se uvažuje zcela dožitý. Obě stavby nejsou zapsané v katastru nemovitostí. Inženýrské sítě: Pozemek je možné napojit na inženýrské sítě, které vedou na hranici pozemku, a vodovod, kanalizaci, plyn, elektřinu. Na hranici pozemku zbudována přípojka plynu - zděný pilíř (HUP). Přístup je bezproblémový po zpevněné obecní cestě - do garáže příjezd vozidlem, na pozemek pouze pěší přístup. Pozemek leží na jižním okraji obce a charakter okolí odpovídá rezidenční zástavbě rodinnými domy se zahradami.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci