ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Protože v průběhu dražby/aukce nikdo z dražitelů neučinil podání alespoň na úrovni nejnižšího podání je dražba/aukce ukončena s výsledkem nevydraženo.
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Garáž Trmice a podíl 5/7 na pozemku Vysoká Libeň

Jiná práva

ID
63022
Číslo jednací
63022
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2022-12-21 13:30:00
Ukončení dražby
2022-12-21 14:00:00
Odhadní cena
104.570 CZK
Nejnižší podání
25.620 CZK
Minimální příhoz
500 CZK
Jistota
8.000 CZK
Předmět dražby
1.- pozemek parc. č. 925/2- zastavěná plocha a nádvoří (20 m2), součástí je stavba: bez čp/če, garáž, stavba stojí na pozemku parc.č.925/2 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, na listu vlastnictví č. 728 pro katastrální území Trmice 2.- podíl o velikosti 5/7 na pozemku parc.č. 838- orná půda (140 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, na listu vlastnictví č. 459 pro katastrální území Vysoká Libeň

1. Garáž je řadový objekt. Stavba má 1 nadzemní podlaží. Objekt není podsklepený, není zde půda a nemá vybudované podkroví. Objekt je cihlové konstrukce, základy má pravděpodobně betonové neizolované, stropy jsou pravděpodobně železobetonové montované, střecha je rovná, krytinu tvoří živičná lepenka a klempířské prvky jsou plechové. Vnější omítky jsou vápenné a zateplení pláště není provedeno. Objekt byl postaven odhadem v roce 1970. Stav objektu lze charakterizovat jako špatný. Podlahová plocha garáže činí odhadem 18 m2. Zastavěná plocha činní 20 m2. Vnitřní omítky jsou pravděpodobně vápenné a okna chybí. Vrata garáže chybí. Podlahovou krytinu tvoří pravděpodobně cementový potěr. Další vybavení garáže chybí. Garáž nemá pravděpodobně zavedenou elektřinu a funkční přípojka není zřízena. Přívod vody není proveden. Svod splašků není řešen. Zemní plyn není zaveden. Stavba není vytápěna, ohřev vody není řešen. Celková výměra pozemku činí 20 m2. Sklon pozemku je rovinatý. Pozemek není oplocený. Trvalé porosty - bez porostů. Na pozemku se dále nacházejí vedlejší stavby - garáž bez č.ev./č.p. Přístup je řešen přes soukromý pozemek jiného subjektu, není zřízeno věcné břemeno přístupu ve prospěch majitele oceňovaného majetku. Garáž je postavena ve východní části obce a charakter okolí odpovídá rezidenční zástavbě rodinnými domy se zahradami. 2. Jedná se o pozemek parc. č. 838 o celkové výměře 140 m2. Pozemek je užívaný jako zemědělská plocha. Dle územního plánu je pozemek regulován jako veřejná prostranství- PV1 plochy místních obslužných a účelových komunikací prostranství, komunikace pro pěší a cyklisty, v reálu je využíván jako zemědělský pozemek- orná půda. Sklon pozemku je rovinatý. Pozemek není oplocený. Trvalé porosty - obhospodařovaný pozemek. Dle veřejného registru půdy (LPIS) je na pozemek uzavřena pachtovní smlouva. Přístup je bezproblémový po nezpevněné obecní cestě. Pozemek leží na samotě a charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci