ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Protože do zahájení dražby/aukce nebyl zapsán žádný účastník, dražba/aukce je ukončena s výsledkem nevydraženo.
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Podíly na domě a pozemcích Bohosudov - Krupka

Rodinný dům

ID
64022
Číslo jednací
64022
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2022-12-21 13:15:00
Ukončení dražby
2022-12-21 13:45:00
Odhadní cena
1.043.350 CZK
Nejnižší podání
340.828 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
80.000 CZK
Předmět dražby
1.- podíl o velikosti 3/8 na nemovitostech: pozemek parc.č. st. 242- zastavěná plocha a nádvoří (332 m2), součástí je stavba: Bohosudov, č.p. 228, bydlení, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 242 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 2903 pro katastrální území Bohosudov 2.- podíl o velikosti 1/8 na pozemku parc.č. 239/2- zahrada (335 m2) a na pozemku parc.č. 239/19- zahrada (22 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 2920 pro katastrální území Bohosudov 3.- šatstvo, prádlo a obuv- bez hodnoty

Nebyla umožněna prohlídka. Rodinný dům je část dvojdomku. Stavba má 2 nadzemní podlaží. Dům je pravděpodobně celkově podsklepený. Předpokládá se, že se v objektu v části nachází půda, případně v části podkroví. Základy má kamenné a objekt je cihlové konstrukce. Tloušťka obvodové konstrukce činí odhadem 45 cm. Stropy jsou pravděpodobně dřevěné trámové, střecha je sedlová, krytinu tvoří živičná lepenka (tzv. kanadský šindel) a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky jsou štukové- v části nedokončeno, pouze lepidlo, plášť je zateplen pravděpodobně polystyrenem. Objekt byl postaven odhadem v roce 1930. Na domě proběhla v nedávné minulosti (odhadem do 5-ti let) rekonstrukce těchto konstrukčních prvků: střešní krytina - celková, zateplení pláště - celková, okna - celková, fasáda-částečná. Dle údajů o stavbě v katastru nemovitostí se jedná o dům s dvěma byty - předpokládá se případně rozšíření obytných místností také do podkroví (na domě instalována střešní okna). Podlahová plocha činí odhadem dle plochy zastavěné a dle podlažnosti stavby cca 200 m2. Vnitřní omítky se předpokládají vápenocementové, štukové. Jsou zde použita plastová okna s dvojsklem. Obytné prostory jsou orientovány na severovýchod, severozápad, jihozápad. Vnitřní vybavení nebylo možné zjistit - předpokládá se standardní vybavení a součásti domu, bez nadstandardních prvků. Předpokládá se napojení na dostupné inženýrské sítě - elektřina a vodovod, odpadní vody pravděpodobně do jímky (žumpy, septiku). Napojení na plyn se nepředpokládá. Stavebně technický stav hodnocen nepřímo na základě vizuálního posouzení stavby - pro účely ocenění se uvažuje jako dobrý. Popis pozemku parc.č. st. 242 a lokality: Celková výměra pozemku činí 332 m2. Sklon pozemku je mírně svažitý. Oplocení pozemku - podezdívka a sloupky z KB bloků, ocelová pole. Trvalé porosty - bez porostů. Přístup je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Rodinný dům je postaven v jižní části obce a charakter okolí odpovídá rezidenční zástavbě rodinnými domy se zahradami. Popis pozemku parc.č. 239/2, 239/19 a lokality: Pozemky parc.č. 239/2, 239/19 jsou zapsané v katastru nemovitostí jako zahrada s celkovou výměrou v součtu 357 m2. Jedná se o pozemky v zastavěné části obce – plocha pozemků je dle územního plánu regulovaná jako RD - bydlení v rodinných domech. Omezujícím faktorem pro budoucí možnosti využití je tvar a velikost pozemků. Pozemky jsou mírně svažité, oplocení tvoří dřevěný a pletivový plot v dožitém stavu. Na pozemku se nachází pouze neudržovaný travní a náletový porost. Na pozemku zahájeny terénní úpravy spočívající ve vyhloubení jámy, patrně na založení základové desky nějaké stavby, je zde položena kari síť – bez vlivu na výsledek ocenění. Inženýrské sítě se nacházejí v dosahu pozemku v přilehlé komunikaci. Přístup je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Pozemek leží v jižní části obce a charakter okolí odpovídá rezidenční zástavbě rodinnými domy se zahradami.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci