ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 72022003, Nejvyšší podání 48.087 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Podíly na domě a na pozemcích Labské Chrčice

Rodinný dům

ID
72022
Číslo jednací
72022
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2022-12-14 14:15:00
Ukončení dražby
2022-12-14 14:45:05
Odhadní cena
72.130 CZK
Nejnižší podání
48.087 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
12.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/252 na pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK)- č. 395/39 o výměře 882 m2 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, na listu vlastnictví č. 24 pro katastrální území Labské Chrčice - podíl o velikosti 1/18 na nemovitostech: pozemek parc.č. st. 13/1- zastavěná plocha a nádvoří (644 m2), součástí je stavba: Labské Chrčice, č.p. 13, rod.dům, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 13/1 pozemek parc.č. 33/1- zahrada (498 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, na listu vlastnictví č. 51 pro katastrální území Labské Chrčice -podíl o velikosti 2/126 na pozemku parc. č. 395/29- ostatní plocha (942 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, na listu vlastnictví č. 52 pro katastrální území Labské Chrčice

Rodinný dům je částí dvojdomku. Stavba má 1 nadzemní podlaží. Dům není podsklepený. V objektu je půda a nemá vybudované podkroví. Základy má kamenné a objekt je smíšené konstrukce (převážně však cihla). Tloušťka obvodové konstrukce činí 40 cm. Stropy jsou dřevěné trámové, střecha je sedlová, krytinu tvoří pálená taška a klempířské prvky jsou plechové. Zateplení pláště není provedeno. Objekt byl postaven odhadem před 100-120 lety. Neprošel významnější rekonstrukcí, není pravidelně využíván. Je oprýskaná fasáda, špatné oplechování střechy, dle sdělení spoluvlastníků střechou zatéká. Interiér je v původním zanedbaném stavu se zašlými až poškozenými povrchy, dveřmi, okny, se zastaralým vybavením, které navíc z části chybí (sociální zařízení, vytápění). Stav objektu lze charakterizovat jako špatný. Dům není v současném stavu obyvatelný. Dispozice rodinného domu je 4+1. Vzhledem ke skutečnosti, že interiér nebyl plně zpřístupněn, je užitná plocha odhadnuta od zastavěné na cca 110 m2. Vnitřní povrchy stěn jsou původní, zašlé. Okna jsou dřevěná jednoduchá. Zárubně dveří jsou dřevěné. Kuchyňské vybavení chybí. Koupelna chybí, WC se v objektu nachází, ale bez řádného napojení na odpad a nefunkční. Podlahy jsou z dlažby a prkenné. Do domu je zavedena elektřina o napětí 230 V. Voda byla čerpána ze studny (nyní již dle spoluvlastníků bez vody) a pro svod odpadů byla jímka. V místě je však možnost napojení na veřejný vodovod, kanalizaci i plyn. Vytápění ani ohřev vody v domě nyní není, pouze jedna menší kamna. Celková výměra pozemků činí 1142 m2. Sklon pozemků je mírně svažitý. Pozemky jsou oploceny pletivem a dřevěným plotem. Jsou neudržované, se staršími trvalými porosty – především přerostlé, převážně již neplodící ovocné dřeviny, a okrasné dřeviny rozšiřované náletem. Na pozemku se dále nacházejí vedlejší stavby - stodola a garáž. Garáž je novější, dodatečně přistavěná ke stodole. Stavby nebyly zpřístupněny. Stodola je kamenná, bez podlah i stropů, garáž je zděná, s kovovými vraty. Přístup je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Rodinný dům je postaven v centru obce a charakter okolí odpovídá rezidenční zástavbě rodinnými domy se zahradami.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci