ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Protože do zahájení dražby/aukce nebyl zapsán žádný účastník, dražba/aukce je ukončena s výsledkem nevydraženo.
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Rodinný dům Horní Hynčina- podíl 1/5

Rodinný dům

ID
35022
Číslo jednací
35022
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2022-11-30 14:30:00
Ukončení dražby
2022-11-30 15:00:00
Odhadní cena
350.000 CZK
Nejnižší podání
175.001 CZK
Minimální příhoz
3.000 CZK
Jistota
30.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/5 na nemovitostech: pozemek parc.č. st. 23- zastavěná plocha a nádvoří (825 m2), součástí je stavba: Horní Hynčina, č.p. 104, bydlení, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 23 pozemek parc.č. 31- zahrada pozemek parc.č. 773/1- zahrada pozemek parc.č. 774/1- zahrada pozemek parc.č. 774/2- trvalý travní porost pozemek parc.č. 2586- trvalý travní porost vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, na listu vlastnictví č. 187 pro katastrální území Horní Hynčina

Dokumentace neodpovídá skutečnému stavu - zastavěná plocha rodinného domu s příslušenstvím neodpovídá zákresu zastavěné plochy v KN. Rodinný dům je samostatný objekt. Stavba má 1 nadzemní podlaží. Dům je částečně podsklepený s přístupem z venku. V objektu je půda a není zde vybudované obytné podkroví. Objekt byl postaven odhadem mezi lety 1900 - 1930. Stav objektu lze charakterizovat jako před celkovou rekonstrukcí. Dispozice rodinného domu je 3+kk. Podlahová plocha 70 m2. Vnitřní omítky jsou vápenné. Okna jsou kastlová. Příslušenství oken chybí. Kuchyňské vybavení chybí. Nachází se zde pouze plynový sporák napojený na plynovou bombu. V koupelně se nachází starší klasická vana a na toaletě se nachází klasická toaleta a umyvadlo. Interiérové dveře jsou dýhované plné či dřevěné, zárubně jsou ocelové a vchodové dveře jsou dřevěné. Osvětlovací techniku tvoří lustry. Další vybavení rodinného domu chybí. Do domu je zavedena elektřina o napětí 230 V a je dodávána z rozvodné sítě. Voda je odebírána ze studny. Svod splašků je řešen do jímky. Zemní plyn není zaveden. Vytápění je řešeno lokálně kamny, ohřev vody zajišťuje bojler. Celková výměra pozemku ve funkčním celku s rodinným domem činí 1460 m2. Sklon pozemku je mírně svažitý až svažitý. Pozemek je oplocený pouze z části dřevěným plotem. Mimo oplocení se na pozemku nachází náletový neudržovaný porost, hospodářsky nevýznamný. Na rodinný dům navazuje hospodářské stavení, které spolu s rodinným domem tvoří půdorys do tvaru písmene L. Jedná se o 2 podlažní objekt smíšené konstrukce, s kamenným základem. Objekt má pultovou střechu, krytinu tvoří plechové šablony. Objekt není udržovaný a je ve špatném technickém stavu. Součástí ocenění je dále zděná kolna. Jedná se o objekt smíšené konstrukce, s kamenným základem, s mělkou sedlovou střechou. Krytinu tvoří plechové šablony. Součástí ocenění jsou dále 2 pozemky parc. č. 31 a 774/1, které se nacházejí v těsné blízkosti rodinného domu a jsou územním plánem určeny pro bydlení. Lze je tedy považovat za pozemky stavební. Pozemek parc. č. 31 je svažitý s travním porostem, o výměře 903 m2. Pozemek parc. č. 774/1 je mírně svažitý až svažitý s náletovým neudržovaným porostem, o výměře 1 137 m2. U pozemků nejsou vybudovány žádné přípojky, v dosahu se nachází vedení elektrické energie a vodovod. Předmětem ocenění je dále zemědělský pozemek parc. č. 2586 o výměře 2 337 m2. Pozemek je mírně svažitý až svažitý, neudržovaný, porostlý náletovými dřevinami, hospodářsky nevýznamnými. Pozemek je obtížně přístupný, po revitalizaci ale hospodářsky využitelný. K rodinnému domu vede obecní nezpevněná cesta, která je ale neudržovaná a zarostlá. Přístup je tak možný pouze pěšky po cestě přes pozemek parc. č. 31.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci